30 oktober 2015

Ook opvang voor ongedocumenteerde slachtoffers van huiselijk geweld

Slachtoffers van huiselijk geweld mogen nooit bij blijf-van-mijn-lijf-huizen worden geweigerd omdat zij geen verblijfsvergunning hebben. Voor de PvdA Utrecht bestaat hierover geen enkele onduidelijkheid. Er zijn 6 gevallen (maar er zijn er ongetwijfeld meer) bij mij bekend van vrouwen, en in sommige gevallen ook hun kinderen, die slachtoffer zijn van huiselijk geweld maar geen opvang in Utrecht kregen. Omdat het niet in alle gevallen helder is wie verantwoordelijk is voor de opvang, werden zij van het kastje naar de muur gestuurd. De PvdA-fractie wil duidelijkheid van het college over die verantwoordelijkheid.

De trieste verhalen van deze 6 vrouwen gaan over verkrachting, mensenhandel en huiselijk geweld. Zij hebben om verschillende redenen geen verblijfsvergunning. De een moest na een procedure weg uit het AZC en is op straat terecht gekomen. Een ander is nog in afwachting van een nieuwe verblijfsprocedure en weer een ander is het slachtoffer van mensenhandel maar durft hiervan (nog) geen aangifte te doen. Wat de reden ook is, het feit dat een vrouw ongedocumenteerd is mag geen reden zijn om haar en haar kinderen niet op te vangen in een blijf-van-mijn-lijfhuis. Ook mag het niet gebeuren dat vrouwen en kinderen van de ene naar de andere instantie worden verwezen omdat geen van de instanties verantwoordelijkheid neemt. Dit gepingpong met mensen is nu mogelijk om het beleid onduidelijk is.

Daar moet verandering in komen. Ik wil van het college weten hoe deze vrouwen voortaan opgevangen worden en door wie. Als dit duidelijk is, wordt niet elke keer weer door organisaties gediscussieerd wie verantwoordelijkheid draagt. De instanties hebben duidelijkheid nodig, de slachtoffers vooral veiligheid en zekerheid.

Lees hier de schriftelijke vragen die ik stelde.

 

Voor vragen kun je contact met me opnemen via 06 23 12 14 44 of b.dibi@utrecht.nl

Volg me op twitter: @BouchraDibi