22 mei 2014

OPROEP: ondersteun ons initiatief terugkeer sociaal beheer in buurthuizen

musketonOp 1 augustus 2013 is in Utrecht Het Vernieuwend Welzijn van start gegaan. De gemeenteraadsfractie van de PvdA heeft hier destijds mee ingestemd, op voorwaarde dat er geen activiteiten verloren mochten gaan in de buurthuizen. Nu, ruim 9 maanden na invoering, blijkt dat er zich diverse knelpunten voordoen in de buurthuizen die betrekking hebben op het beheer van de buurthuizen. Activiteiten gaan wel verloren, vrijwilligers haken af en de beschikbaarheid en openingstijden van het buurthuis zijn onduidelijk voor gebruikers.

In het verkiezingsdebat georganiseerd door het Bewoners Overleg Lunetten tekende zich een brede steun af voor ons plan om in welke buurthuizen dat nodig is, het sociaal beheer terug te brengen. Nu de verkiezingen geweest zijn, lijken de betreffende partijen deze belofte ineens te zijn vergeten. De PvdA helpt hen daar graag aan herinneren en daar hebben we uw steun bij nodig! Bij de presentatie van het nieuwe college akkoord heeft de PvdA een motie ingediend die het college vraagt om de sociaal beheerders weer terug te halen waar dat echt nodig lijkt.

Tijdens de vergadering over de Voorjaarsnota in juni/juli 2014 wordt deze motie behandeld. Dit is het moment om de terugkomst van het sociaal beheer definitief te regelen. Graag horen wij of u onze mening onderschrijft en of u zich achter onze oproep wilt scharen. U kunt dit doen door voor 1 juni te mailen naar pvda@utrecht.nl of te schrijven naar PvdA Gemeenteraadsfractie, Korte Minrebroederstraat 2, 3512 GG in Utrecht.

Vermeld u in uw schrijven alstublieft wie u bent, welk buurthuis het betreft, in welke hoedanigheid u gebruik maakt van het buurthuis en wat de gevolgen zijn van het verdwijnen van de sociaal beheerders in de buurthuizen.

Voor meer informatie kunt u bellen met het fractiebureau van de PvdA in Utrecht op 030-2861121.