20 november 2014

Oudere minima houden extraatje door voorstel PvdA

Ouderen die langer dan drie jaar op een minimuminkomen zitten houden hun extraatje van 200 euro voor alleenstaanden en 300 voor gehuwden en samenwonenden. Dit is het gevolg van een amendement van de PvdA dat de gemeenteraad op 20 november unaniem heeft aangenomen.

De zogeheten Reserveringstoeslag 65 plus vervalt op 1 januari vanwege wettelijke voorschriften. De regeling kan echter vervangen worden door een nieuwe regeling in de bijzondere bijstand, op basis van groepskenmerken. Het college had hier aanvankelijk niet voor gekozen, in tegenstelling tot bij de langdurigheidstoeslag voor mensen onder de 65. De raad heeft dit nu gecorrigeerd op voorstel van de PvdA.

PvdA-raadslid Ruben Post: ‘Mooi en terecht dat het verschil tussen mensen ouder en jonger dan 65 jaar hierdoor wordt opgeheven. De ouderen om wie het hier gaat hebben dit extraatje van de gemeente keihard nodig. Bijvoorbeeld voor het vervangen van een wasmachine of een koelkast.’

De raad nam ook een voorstel van de PvdA unaniem aan om 800.000 euro voor de compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten ook echt aan de doelgroep te besteden, in plaats van deze ‘te heralloceren’ voor de bezuiniging van 1 mln. op het armoedebeleid. Het geld wordt verdeeld tussen de collectieve ziektekostenverzekering voor minima waardoor de premie voor de doelgroep omlaag kan, en de bijzondere bijstand.

Post: ‘Heel goed dat het geld nu ook bij de mensen terecht komt voor wie het geld bedoeld is. Dat is winst. De bezuiniging van 1 mln is voor 2015 van de baan. De PvdA zet zich er uiteraard voor in deze definitief te schrappen.’

IMG_0394.JPG