7 september 2015

Overlast op de Amsterdamsestraatweg: aanpakken!

Afgelopen weekend berichtten het Algemeen Dagblad/Utrecht Nieuwsblad en Radio 1-programma Argos over de problemen op de Amsterdamsestraatweg (ASW), en de onmacht van de gemeente bij  de aanpak van die problemen. Louche ondernemers blijken, nadat illegale activiteiten worden geconstateerd en zij daarvoor worden gestraft, zonder veel problemen op een andere locatie verder te kunnen gaan met hun malafide ondernemingen. Samen met de gemeenteraadsfracties van de ChristenUnie, VVD en CDA heeft de Partij van de Arbeidfractie het college van b&w hierover vragen gesteld.

In de gemeenteraad heeft mijn fractie er altijd op aangedrongen dat er wordt geluisterd naar de signalen van buurtbewoners. Na klachten van bewoners van het gebied rond de ASW over overlast hebben we ons er hard voor gemaakt en voor elkaar gekregen dat er meer toezicht en handhaving in de avonduren is gekomen. Klachten waren er ook over sluitingstijden van op de ASW gevestigde winkels. Net als de bewoners ziet de PvdA het beperken van sluitingstijden als middel om overlast te bestrijden. We hebben het college daarom gevraagd waarom dit middel tot nu toe niet is ingezet.

Door nieuwe wetgeving heeft de gemeente sinds januari van dit jaar nog een mogelijkheid om in te grijpen. Als er zaken plaatsvinden die het daglicht niet kunnen verdragen of er langdurig overlast wordt veroorzaakt, kan de gemeente het beheer van een pand tijdelijk overnemen. We zouden graag zien dat dit instrument ook werkelijk wordt gebruikt indien nodig en we hebben het college gevraagd of het bereid is om dit instrument te onderzoeken. In Rotterdam wordt dit al toegepast dus Utrecht kan putten uit hun ervaringen.

Verder hebben we om opheldering gevraagd over een tekort aan politiecapaciteit. In de uitzending van Argos geeft de politie aan nauwelijks recherche in te kunnen zetten. Dit vinden wij bijzonder kwalijk en daarom vragen we het college hoe voldoende handhaving, opsporing en onderzoek op de Amsterdamsestraatweg kunnen worden gegarandeerd.

In de zomer van 2014 presenteerde het college een ontwikkelstrategie voor het gebied rond de ASW. De PvdA Utrecht steunde de maatregelen om de leefbaarheid en het imago te verbeteren grotendeels. Waar wij ons niet in konden vinden is het plan van het college om het niet geringe bedrag van €110.000 in een imagoverbeterende film over de ASW en een kunstwerk te steken. Met een verbeterd imago denkt het college nieuwe bedrijven aan te trekken. Het leek mijn fractie nuttiger om dat geld te investeren in veiligheid. Daar hebben zowel bewoners als ondernemers als winkelend publiek baat bij. Het in veiligheid steken hebben we voorgesteld maar het college houdt vast aan een kunstwerk en een promotiefilm. Recent op de ASW gevestigde horecabedrijven GYS en Bagels&Beans geven in het AD/UN aan dat hun keuze voor de ASW niets te maken heeft met inspanningen van de gemeente. Iets wat wethouder Jongerius eerder wel beweerde. Ook daarover hebben we vragen gesteld.

Er zijn volgens mij voldoende maatregelen te treffen tegen de problemen op de Straatweg. De basis is handhaving en daarom hamert de PvdA-fractie daar telkens weer op. Maar er zijn meer instrumenten. Met de vragen die wij met de andere fracties hebben gesteld hopen we op meer duidelijkheid en een snelle verbetering van de leefbaarheid van de Amsterdamsestraatweg.

Onze schriftelijke vragen lees je hier.

 

Voor vragen kun je contact met me opnemen via 06 18119590 of m.haage@utrecht.nl

Volg me op twitter: @marleenhaage