27 mei 2020

Nu de stad van slot gaat moeten we solidair zijn

Langzaam kan de stad van het slot. Het is voor iedereen een verademing na de afgelopen maanden waar het leven er voor velen plots heel anders uit zag. Het is een moment waar veel Utrechters naar uitkijken en zich enorm op verheugen. We kunnen er weer wat meer op uit en we kunnen weer wat vrienden en familie opzoeken. Dat dit kan is mede dankzij al die mensen die onze stad veilig en leefbaar houden. 

Waakzaam 

Toch moeten we waakzaam blijven; het virus is nog altijd onder ons en deskundigen waarschuwen voor de mogelijkheid van een tweede golf. Voor de PvdA staat ook in de komende maanden de volksgezondheid voorop. 

Onze gedachten zijn bij de mensen die dierbaren zijn verloren en daar vaak geen afscheid van hebben kunnen nemen op de manier waarop zij dat gewild hadden. 

Politiek debat en sociale keuzes 

Het is van belang dat we eindelijk de brede discussie in deze raadszaal kunnen voeren hoe het verder moet na de eerste impact van Corona. Het democratisch debat is hierin een groot goed; de gekozen volksvertegenwoordigers moeten in staat zijn beslissingen te nemen en het politieke debat hierover te voeren. Fractievoorzitter Rick van der Zweth voerde namens de PvdA het woord. Rick: “Nu is het moment dat we sociale keuzes maken en solidair zijn met de meest kwetsbare groepen in onze stad. Dat geldt voor de verdeling van de schaarse publieke ruimte en hoe we onze lokale economie deze tijd doorhelpen. Dat vraagt een sterke overheid die regie pakt en omkijkt naar de kwetsbare Utrechters”.  

Verdeling van de publieke ruimte 

In Utrecht was het altijd al woekeren met ruimte. Nu er 1,5 meter in acht moet worden genomen vraagt dat nog scherpere keuzes. Voor de PvdA is het van belang dat wij die ruimte eerlijk met elkaar verdelen. Niet alleen recht van de sterksten, mensen die zich makkelijk verplaatsen, maar dat er met iedereen rekening wordt gehouden. 

Wat dat betreft maken wij een compliment voor het afwegingskader zoals het college dit heeft opgesteld: prioriteit voor voetgangers en fietsers, een balans tussen de belangen van ondernemers en omwonenden en rekening houdend met toegankelijkheid (o.a. voor mensen met een beperking).  

Concrete maatregelen 

Wat ons betreft is het hard nodig om concreet te worden en, gezien de drukte die al op straat ontstaat, is er ook haast bij. Wij willen: 

 • Ruimte voor wandelaars/fietsers en weren van de auto op (te) drukke plekken. Niet alleen wanneer de autoweg nodig is voor fietsers, maar kijk sowieso wat mogelijk is met bijvoorbeeld aangegeven tijden (o.a. Oudegracht); 
 • Regel looproutes op drukke plekken (naast de Binnenstad, o.a. de Kanaalstraat, Nachtegaalstraat) en in grote winkelcentra (o.a. Hoog Catharijne, Overvecht, Leidsche Rijn). 
 • Breng markeringen aan in parken, zoals in Rotterdam, om aan te geven waar mensen kunnen zitten (o.a. Lepelenburg, Muntkade, Wilhelminkade)Het is hierbij van belang dat we zorgen voor voldoende handhaving. Wij hebben grote waardering voor hun werk in deze ontzettend complexe tijd. Kan de burgemeester aangeven hoe dit gaat en met een plan komen hoe de ingewikkelde keuzes over de inzet van handhaving worden gemaakt?

  Steun aan de lokale economie

  Het is van belang om de bestaanszekerheid van Utrechters op peil te houden. Dat betekent steun voor Utrechters in een financieel kwetsbare positie en steun voor kleine lokale ondernemers in deze crisis.

  Rick:  “Na Corona mag het niet zo zijn dat grote winkelketens en multinationals de crisis doorkomen  (o.a. door landelijke steun) en lokaal ondernemerschap uit het straatbeeld verdwijnt. Ongebruikte leges en diensten zijn kwijtgescholden, maar meer is nodig om hen deze tijd door te helpen. Juist in een tijd van crisis is een sterke overheid nodig om de lokale economie draaiende te houden zodat mensen hun baan behouden en om te kijken naar de meest kwetsbare Utrechters”. 

 • Graag horen wij hoe de gemeente kleine ondernemers op andere wijzen deze tijd door kan helpen, bijvoorbeeld door het verschaffen van leningen, garanties of noodfondsen (met sociale voorwaarden van baanbehoud). 
 • Haal overheidsopdrachten naar voren, knip deze op en kijk hoe lokale ondernemers hier deel aan kunnen nemen. 
 • Geef het goede voorbeeld en biedt huurkorting aan kleine ondernemers die van de gemeente huren. Het is niet uit te leggen dat de gemeente deze oproep aan de stad doet en dit na twee maanden nog niet zelf heeft gedaan. 
 • Investeer juist nu in voldoende betaalbare woningen, ook voor kwetsbare groepen om hen een thuis te kunnen bieden. Het is aan de overheid om de bouw op peil te houden in periodes dat het slechter gaat.