21 juli 2014

PvdA: Aandacht voor digitale vaardigheden van onze bewoners

bouchra14Diverse organisaties in Utrecht hebben de noodklok geluid over het gebrek aan digitale vaardigheden bij onze bewoners. Terwijl er gewerkt wordt aan een forse uitbreiding van het digitale aanbod door de gemeente Utrecht aan de ene kant, is er aan de andere kant geen beleid en budget. Het gaat hier om ouderen, laaggeletterden en chronisch gehandicapten en allochtonen. Het college lijkt de urgentie niet te zien. Daarom heeft raadslid Bouchra Dibi het college middels een motie gevraagd om eerst een analyse te maken van welke problemen er zijn, en dan tot een plan van aanpak te komen. Dit in samenwerking met de organisaties.

Dibi: “We zijn blij dat het college op ons verzoek, toegezegd heeft om 100 computers beschikbaar te stellen aan leerwerkplekken voor onze bewoners in de stad. Deze zijn hard nodig! Onze motie heeft kunnen rekenen op brede steun in de raad, ook hier zijn wij heel blij mee.”

Lees hier de motie aandacht voor digitale vaardigheden: M46
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bouchra Dibi (06-23121444).