11 april 2014

PvdA: betrek bewoners bij nieuw Zandpad

4 marleen 2De gemeenteraad heeft donderdag in meerderheid ingestemd met een nieuwe prostitutiezone langs de Einsteindreef in de buurt van het Zandpad. De voormalige raamprostitutieplekken aan het Zandpad en aan de Hardebollenstraat moesten vorig jaar sluiten, omdat er sprake was van mensenhandel. De PvdA heeft na sluiting van de raamprostitutie het college opgedragen snelheid te maken met het opnieuw mogelijk maken van raamprostitutie in Utrecht. De PvdA wil dat er in Utrecht ruimte is voor raamprostitutie en dat mensenhandel, uitbuiting en andere misstanden keihard worden aangepakt.

Bij de locatiekeuze heeft de PvdA gekeken naar een veilige werkplek voor de vrouwen met voldoende aandacht voor hun gezondheid. Daarnaast heeft de partij gekeken naar een goede ruimtelijke inpassing en maatregelen voor de veiligheid van omwonenden.

Naast deze voorwaarden stelde de PvdA ook een aantal dilemma’s aan de orde: Het is een legale sector en toch zijn er veel misstanden die je als gemeente niet wil faciliteren. Het aantal ramen is discutabel. Zeker met de opmerking van het OM dat het eigenlijk beter te behappen is voor de veiligheidsdiensten om minder ramen te bouwen. De PvdA is blij met de toezegging van het college het aantal ramen nog beter te onderbouwen en gefaseerd te plaatsen. Het exacte aantal werkplekken wordt tijdens de behandeling van het bestemmingsplan vastgesteld.

Een ander dilemma is de veiligheid voor prostituees versus overlast omwonenden. Bij diverse bewonersavonden de afgelopen weken is veel onrust naar voren gekomen. Aan de ene kant logisch, zo’n stedelijke voorziening in je achtertuin is niet niks. In het locatieonderzoek zijn eerdere klachten niet meegenomen. De PvdA heeft hiervoor aandacht gevraagd en kreeg de toezegging van het college dat de burgemeester met mensen omwonenden in gesprek te gaat.

Tot slot het laatste dilemma, snelheid versus zorgvuldigheid. Het locatieonderzoek is sneller gedaan dan normaal gangbaar is. Dat ligt met name aan de wens van de raad om snel werkplekken voor prostituees te heropenen. Dat ontslaat wat de PvdA betreft de gemeente er niet van om met omwonenden in gesprek te gaan. De raad steunde unaniem het amendement van raadslid Marleen Haage om het omgevingsbeheer met bewoners, gemeente, politie en ondernemers goed te regelen. Raadslid Marleen Haage: “Het goed betrekken van bewoners heeft bij het instellen van de Utrechtse hostels goed gewerkt. We verwachten dat de overlast en criminaliteit daarmee worden verminderd. Alleen onder die voorwaarde konden wij als PvdA instemmen met het raadsvoorstel.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marleen Haage (06-18119590)