9 september 2014

PvdA bezorgd over problemen bij justitiële inrichtingen

4-marleen-2PvdA-fractievoorzitter Marleen Haage heeft na aanleiding de recente berichtgeving in diverse media over de recidive aanpak schriftelijke vragen aan het Utrechtse college gesteld. Justitiële inrichtingen zouden door bezuinigingen en hoog ziekteverzuim de recidive-aanpak niet meer volledig kunnen uitvoeren. De problemen zouden bestaan uit het niet meer behandelen van criminelen, lange wachttijden voor het uitvoeren van taakstraffen, het ontbreken van dagprogramma’s en het intrekken van begeleide verloven. Deze maatregelen zijn erop gericht recidive te voorkomen en werken volgens de meest recente cijfers.

De PvdA is bezorgd over de veiligheid in Utrecht en heeft daarom de volgende vragen aan het college:

1. Onderschrijft het college de mening van de dagbladen dat de maatregelen om recidive te bestrijden in het geding komen?

2. Kan het college in cijfers inzichtelijk maken hoe bovenstaande situatie in Utrecht is? (Hoe hoog is het recidivepercentage in Utrecht, worden er inderdaad verloven ingetrokken, hoelang is de wachttijd voor het uitvoeren van taakstraf en worden er behandelingen niet uitgevoerd?)

3. Is het college om de veiligheid in Utrecht te waarborgen bereid om maatregelen te treffen zodat de recidive-aanpak door kan gaan? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Binnen niet al te lange tijd zal de Eerste Kamer besluiten over het vaker toepassen van elektronisch toezicht als straf. De PvdA heeft signalen ontvangen dat deze straf in Utrecht nu al onvoldoende gehandhaafd wordt.

4. Kan het college bevestigen dat de thans opgelegde straffen van elektronisch toezicht in Utrecht allemaal volgens de regels nageleefd worden? Zo nee, in hoeveel procent van de gevallen is dit niet het geval en wat is de oorzaak hiervoor?

5. Voorziet het college handhavingsproblemen wanneer de op handen zijnde wet goedgekeurd wordt door de Eerste Kamer? Zo ja, welke en gaat het college hier actie op ondernemen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marleen Haage (06-18119590)