26 juni 2014

PvdA: snel duidelijkheid gewenst voor bewoners De Lichtkring

isabella van rijnRijksbeleid heeft zorgaanbieder Careyn een aantal maanden geleden doen besluiten dat de Utrechtse zorgcentra Tuindorp-Oost en De Lichtkring op korte termijn gaan sluiten. Op de locatie van Tuindorp-Oost gaat Careyn nieuwe levensloopbestendige woningen bouwen. De bewoners van Tuindorp-Oost kunnen hier blijven wonen. Echter de bewoners van De Lichtkring, dat op een straatlengte afstand ligt van Tuindorp-Oost, komen hier niet voor in aanmerking omdat zij volgens Careyn formeel gezien in een andere wijk wonen. Zij verkeren al enkele maanden in onzekerheid over hun nieuwe woning.

PvdA-fractievoorzitter Gilbert Isabella: ”Bewoners van De Lichtkring hebben de garantie van Careyn gekregen dat zij, conform de kabinetsplannen, hun recht op zorg behouden zoals dat ook hoort. Deze senioren verkeren nu al maanden in onzekerheid. Dit vind ik geen manier van omgaan met mensen, die juist gebaat zijn bij helderheid, duidelijkheid, rust en zorg. De PvdA wil dat zij zoveel mogelijk in hun eigen vertrouwde netwerk in eigen buurt, nieuwe huisvesting vinden.”

Om bovenstaande redenen heeft Isabella met steun van het CDA en de ChristenUnie de volgende vragen aan het college gesteld:

1. Is het college op de hoogte van deze stellingname van het bestuur van Careyn?
2. Is het college het met ons eens dat dit tot extra onzekerheid leidt bij bewoners van De Lichtkring? En wat vindt het college hier van?
3. Deelt het college de mening van de PvdA, CU en CDA dat het de plicht van de directie van Careyn is om tijdig en volledig de informatie te verstrekken die nodig is om onrust te voorkomen bij bewoners, hun directe familieleden en mantelzorgers

In beantwoording op onze eerdere schriftelijke vragen (2013/153) heeft het college aangegeven een kaderstellende rol te hebben bij de nieuwbouwplannen van Careyn. Via een startdocument heeft het college uitgangspunten meegegeven. Daarnaast heeft het college gezegd dat het haar streven is dat ouderen als ze hulpbehoevend zijn/worden zoveel mogelijk in hun eigen vertrouwde buurt een plek kunnen zoeken.

4. Is het college bereid om met spoed vanuit een integrale benadering (bouwen, wijkgericht werken, participatie, welzijn, gezondheidszorg) hierover in gesprek te treden met de directie van Careyn en onze zorgen over te brengen en de directie te verzoeken om de communicatie richting bewoners zorgvuldig vorm te geven?
5. De mogelijkheid te bespreken dat ook voor bewoners van de Lichtkring het verhuizen naar een plek dichtbij, bij voorkeur de nieuwbouw aan de Winklerlaan ook mogelijk te maken voor deze bewoners?

Binnen 6 weken komen de antwoorden van het college.