17 april 2014

PvdA bezorgd over Utrechtse jongeren in broodnood

bouchra14De PvdA is bezorgd dat jongeren in broodnood komen te verkeren vanwege ‘grijs wonen’. Jongeren die ‘grijs wonen’ zijn jongeren zonder vaste woon- of verblijfplaats, zij slapen steeds op verschillende plekken in de stad. Deze groep staat nergens ingeschreven en heeft daarom geen recht op sociale voorzieningen en zorg. Wanneer zij in een begeleidingstraject zitten en een kamer krijgen toegewezen, moeten zij vaak een borgsom en een maand huur vooruit betalen. Omdat het maanden duurt voordat deze jongeren een inkomen hebben kunnen ze de huur en de borg ook niet betalen met alle gevolgen van dien. Daarnaast is voor de aanvraag van een uitkering tegenwoordig een Digi-D code en allerlei andere informatie nodig. Dit is terecht in de ogen van de PvdA om fraude tegen te gaan. Dit proces vergt veel tijd voor hulpverleners en jongeren. Daarom is het van belang aan jongeren die in broodnood verkeren een voorschot te verstrekken. Eten, drinken en wonen zijn basale levensbehoeften. Dit is eerder zo ook afgesproken met de gemeenteraad. Dat dit nu niet snel genoeg gebeurt, baart de PvdA grote zorgen. Via schriftelijke vragen heeft de PvdA-raadslid Bouchra Dibi om opheldering aan het Utrechtse college gevraagd.

Bouchra Dibi: “Met deze procedures krijgen deze Utrechtse jongeren nooit een kamer. Daarnaast kan het aanvragen van een Digi-D code tot wel 9 weken duren en in de tussentijd moeten deze jongeren maar zien hoe zij rondkomen en aan eten komen. Ongehoord. Instanties als U-2B Heard!, Stade Back Up en De Dijk die zich bezighouden met deze doelgroep hebben de problemen al meermaals aangekaart bij Werk en Inkomen, echter tot op heden zonder resultaat. Daarnaast geven zij ook aan dat jongeren afhankelijk zijn van de willekeur van een medewerker. In Utrecht is afgesproken dat mensen die een uitkering hebben aangevraagd en in broodnood verkeren altijd een voorschot verstrekt dient te worden. Wij willen met spoed opheldering van het college.”

Hier kunt u de gestelde vragen lezen: SV 2014 nr 44
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bouchra Dibi (06-23121444).