10 november 2014

PvdA blijft knokken voor armoedebeleid

De PvdA heeft afgelopen donderdag tijdens de begrotingsbehandeling opnieuw geprobeerd de collegebezuiniging van € 1 miljoen voor de komende vier jaar ongedaan te maken. Het mede door de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren ondertekende amendement kon echter niet op een meerderheid rekenen. Coalitiepartijen D66, GroenLinks, VVD en SP wilden echter niet verder gaan dan een jaar uitstel. Bovendien vonden zij dekking voor dit voorstel door geld weg te halen bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het fonds dat is bedoeld om banen te realiseren.

PvdA-raadslid Ruben Post spreekt van een ‘gemiste kans’: ‘De coalitiepartijen moeten nu ook erkennen dat € 1 miljoen bezuinigingen op apparaatskosten niet kan en dat bezuinigen op armoedebeleid direct ten koste gaat van kwetsbare inwoners. Kennelijk denken ze dat ze in 2016 dat miljoen wel kunnen ophalen. Jammer dat ze niet samen met ons deze fout voor goed wilden corrigeren.’ De PvdA zal op 20 november bij de behandeling van het armoedebeleid voorstellen doen om de 1 € miljoen voor 2015 te besteden aan compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten en ouderen die langdurig op een minimuminkomen zijn aangewezen.

De stelde donderdag ook voor om de ouderenvoorlichting vanuit werk en inkomen voort te zetten. Het gaat hierbij om mondelinge informatieverstrekking aan ouderen die niet of onvoldoende gebruik kunnen maken van het internet.

De argumentatie van het college dat die voorlichting via de buurtteams kon verlopen, overtuigt de PvdA niet. Post: ‘Dan belandt het op de grote hoop bij de vele activiteiten die de buurtteams al moeten doen. Bovendien is de ouderenvoorlichting pro-actief. Helaas haalde ook deze motie geen meerderheid, maar we blijven ons inzetten voor goede voorlichting aan alle Utrechters.’

Voor meer informatie: Ruben Post (06-38604652)