21 mei 2015

Voorjaarsnota 2015: verkeerde keuzes en doelloze bezuinigingen

De PvdA wil investeren in voorzieningen voor alle Utrechters. Dat het college van B&W hier juist op bezuinigt, blijkt uit de vandaag gepresenteerde Voorjaarsnota. Fractievoorzitter Marleen Haage: “Het is even door de mooie woorden heen prikken. De stad groeit, de economie groeit, de budgetten voor Utrecht van het Rijk groeien (met €6,8 en €10,5 miljoen) maar de kansen voor alle Utrechters om mee te doen, groeien niet gelijk mee. Door doelloos te bezuinigen op voorzieningen maar wel te investeren in ICT maakt dit college de verkeerde keuzes.” Op gebied van wonen, werk, zorg en samenleven geven we hiervan voorbeelden.

 

Wonen en wijken

Met de toename van de verkoop van het aantal sociale huurwoningen worden mensen met een laag inkomen de stad uitgeduwd. Voor iedere portemonnee wil de PvdA betaalbare woningen in wijken waar het prettig wonen is. Bij prettig wonen horen maatschappelijke en culturele voorzieningen. Bewoners uit Leidsche Rijn kunnen fluiten naar de belofte voor hun culturele trekker van formaat. Ook de bewoners uit Overvecht en Kanaleneiland zien niks terug van de toegezegde investeringen in cultuurvoorzieningen in hun wijk. Het college laat de Utrechters nog steeds in het ongewisse over een moderne nieuwe bibliotheek. Investeringen in de wijken die de meeste achterstanden hebben worden nu over de stad uitgesmeerd. Dat betekent meer geld voor de bakfietswijken en minder geld om taalachterstanden, eenzaamheid en criminaliteit aan te pakken waar deze problemen het grootst zijn.

Goed werk

De PvdA is voor de ambitie om het laagste werkloosheidspercentage te hebben in heel Nederland. Het college blijft vaag over hoeveel banen, stageplaatsen en leerwerkplekken er nu echt zijn opgeleverd. En wat de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt oplevert blijft een vraag.

Voor de bijstand krijgt Utrecht minder geld van het Rijk. De PvdA is verbijsterd dat de zoekrichting van het college om dit op te vangen bij het verlagen van de bijstandsnormen ligt en er tegelijk flink wordt geïnvesteerd in de ICT. Dat betekent dat mensen minder te besteden krijgen. Dat hadden we niet verwacht van collegepartijen als GroenLinks en SP die net als de PvdA vinden dat iedereen kansen moet krijgen als de economie weer aantrekt.

Zorg

Er blijft opnieuw geld op de plank liggen voor ondersteuning van hulpbehoevenden (de WMO), terwijl aanvragen voor WMO hulpmiddelen veelal worden afgewezen. De PvdA wil dat het geld voor de zorg ook daadwerkelijk terechtkomt bij de bewoners die dat hard nodig hebben. Geen geld voor juristen of huishoudcoaches waar niemand op zit te wachten. We willen dat er echt maatwerk wordt toegepast in keukentafelgesprekken en dat er onafhankelijke cliëntenondersteuning komt. Pas dan voldoet Utrecht aan de wet.

Voordat er zorg aan jeugd wordt verleend heeft het jongerenwerk een belangrijke taak. Met een financieel gat van 8 ton laat dit college het jongerenwerk in de steek. Als Utrecht echt wil investeren in de toekomst is het van belang dat alle jongeren de kans krijgen op te groeien tot gezonde, betrokken en zelfstandige bewoners.

Samen leven

Het college bezuinigt op participatie, terwijl het daar de mond van vol heeft. “Utrecht maken we samen, maar u moet het wel met minder geld doen, lijkt de boodschap.”, aldus Haage. Er gaat €7 miljoen af van subsidies op Utrechtse organisaties die van groot belang zijn voor een sociale, actieve en levendige stad. Het flexibel welzijnsbudget en het leefbaarheidsbudget worden gekort met €1 miljoen per jaar en worden onder het mom van investering samengevoegd. In werkelijkheid is het een kille bezuiniging op participatie van bewoners.
Utrecht is een rijke stad met slimme inwoners op een mooie plek. De PvdA investeert in mensen, zodat iedereen de kansen kan pakken die Utrecht biedt. De komende weken doen we voorstellen om het collegebeleid in deze Voorjaarsnota bij te sturen.

 

Voor vragen ben ik bereikbaar op 06 18119590 of via m.haage@utrecht.nl

 

Volg me op twitter: @marleenhaage