2 oktober 2014

PvdA: college laat Utrecht naar rechts opschuiven

4-marleen-2Tijdens de algemene beschouwingen over de begroting van 2015 heeft PvdA-fractievoorzitter Marleen Haage flink uitgehaald naar het college SP, GroenLinks, D66 en VVD: “De door de vier partijen zo bejubelde mentaliteit van ‘Utrecht maken we samen’ blijkt niets meer in te houden dan een hoop loze doelstellingen zonder enige uitwerking en daar waar wel plannen zijn, schiet de weegschaal door naar rechts. Dit college ontneemt Utrechters de kans het beste uit zichzelf te halen.”

Chronisch zieken en arbeidsgehandicapten dupe
“Goed leven moet niet een geluk voor enkelen zijn, maar een recht voor allen”, waren de openingswoorden van Haage over de door dit college voorgestelde bezuiniging van 1 miljoen op het armoedebeleid. Hiertoe wordt een flinke greep uit de pot voor chronisch zieken en gehandicapten gedaan. Dit raakt de allerarmsten in onze stad. Haage: “De PvdA heeft altijd, samen met GroenLinks en de SP, een sterk armoedebeleid overeind gehouden in Utrecht. Onbegrijpelijk dat deze partijen toestaan dat Utrecht nu rechtsaf slaat.”

Uitdagingen vragen om antwoorden
Daarnaast benadrukte Haage dat na er de ongemakkelijke start in dit voorjaar nu nog steeds amper plannen op tafel liggen: “Hoe gaat dit ervoor zorgen dat mensen de kaartenbakken van het UWV verruilen voor betaald werk? Wil dit college nu wel of niet de buurthuizen in de wijken als sociale ontmoetingsplek behouden? Komt er een garantie dat iedereen zorg krijgt, ook als de budgettaire kaders overschreden worden? Krijgt Utrecht wel of niet een nieuwe centrale bibliotheek? Een adequate aanpak en visie is nodig, er is echt geen tijd meer om maar vooruit te blijven schuiven.”

Constructieve houding
De PvdA wil een Utrecht met beleid dat er op gericht is dat we altijd opkomen en omkijken naar elkaar, en dat we iedereen de kans geven het beste uit zichzelf te halen. We zullen het college steunen bij ieder voorstel dat aan deze eis voldoet. Helaas doet de begroting voor komend jaar dit niet en daar hopen we dat het college bereid is om onze alternatieven te omarmen. In het belang van alle Utrechters.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marleen Haage (06-18119590).
Hier kunt u de hele bijdrage van PvdA bij de Algemene Beschouwingen lezen: Spreektekst algemeen politieke beschouwingen Begroting 2015