29 oktober 2014

PvdA: college moet standpunt beschut werk herzien

PvdA-raadslid Ruben Post bepleit opnieuw dat dit college werk voor mensen met een beperking mogelijk moet maken tegen tenminste minimumloon. Nadat hij in een eerdere vergadering over de invoering van de participatiewet het Utrechtse college van D66, GroenLinks, VVD en SP probeerde te overtuigen met het argument dat iedereen recht heeft op werk dat loont, voelt hij zich nu gesterkt door recente ontwikkelingen in de Tweede Kamer en door nieuw onderzoek van Cedris.

Brancheorganisatie Cedris berekende onlangs dat een volwaardig beschutte werkplek tegen minimumloon 5.000 euro goedkoper is dan een voorziening met dagbesteding. Daarnaast bevestigde de staatssecretaris gisteren in antwoord op Kamervragen van de PvdA dat gemeenten verplicht zijn beschut werk aan te bieden.

Post wil weten van dit college of de manier waarop zij omgaan niet strijdig is met de Participatiewet en de afspraken uit de Sociaal Akkoord, zaols FNV-voorzitter Ton Heerts onlangs terecht opmerkte. Daarnaast hoopt de PvdA dat het college zijn standpunt over beschut werk nu wijzigt: “Ook voor mensen met een beperking moet werk lonen. Heel vreemd dat in Utrecht dit niet wordt verankerd. Ik baal er nog steeds enorm van dat mijn amendement begin deze maand geen meerderheid heeft gehaald, maar gezien de nieuwe feiten kan het college haast niet anders dan werk te gaan maken van beschut werk.”

Daarnaast vraagt Ruben Post het college naar de plannen voor de besteding van de extra middelen voor het Regionale Werkbedrijf. De PvdA pleit voor snelle afspraken tussen werknemers, werkgevers en gemeenten in dit Werkbedrijf om de realisatie van de garantiebanen in onze regio op korte termijn van de grond te krijgen. De staatssecretaris kondigde onlangs aan dat Utrecht € 1 miljoen extra te besteden krijgt voor het Regionale Werkbedrijf.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruben Post (06-38604652).
Hier kunt u zijn vragen over de Utrechtse uitvoering van de Participatiewet lezen: SV 2014 nr 127 – Participatiewet