21 juli 2014

PvdA: Doorpakken op de Amsterdamsestraatweg

4 marleen 2De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag raadsbreed ingestemd met de ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg. In 2013 zaten bewoners, ondernemers, pandeigenaren en gemeente met elkaar aan tafel in een drietal ‘Pleinbijeenkomsten’ voor de Amsterdamsestraatweg. Het resultaat is een ontwikkelstrategie voor deze straat. De PvdA steunt maatregelen op het terrein van leefbaarheid, verbetering wijkimago, creëren van aantrekkelijke voorzieningen, versterken detailhandel, vermindering winkeloppervlak en tegengaan excessen. Op het gebied van veiligheid gaan de maatregelen de PvdA nog niet ver genoeg.

De PvdA heeft twee punten waarop het anders zou moeten: €110.000 voor marketing en een film is wel erg veel. Daar kan een betere bestemming voor gevonden worden en wel in toezicht en handhaving. De PvdA heeft vorige periode al meermalen verzocht om toezichthouders ook ’s avonds te laten werken op plekken zoals de Straatweg en de Breedstraatbuurt waar dat extra gewenst is. Ook als daarvoor ruimte vrijgemaakt zou moeten worden in de begroting. Bewoners en ondernemers vragen daarom, de politie komt immers pas als het al is geëscaleerd.

Raadslid Marleen Haage: “Ga mensen op de Straatweg vragen wat er moet gebeuren en niemand zal het gemis van een kunstwerk noemen. Wel de groei van het aantal belhuizen en massagesalons. Daarbij vinden de toezichthouders die ik heb gesproken het prachtig om juist op die uren te werken als er onveilige situaties zich voordoen. En dat is niet op maandagmorgen. Helaas hebben we daarvan nog helemaal niets gezien. Alle maatregelen die we als raad nemen staan of vallen met de basis op orde hebben: dagelijkse handhaving. Ook het collegeprogramma zwijgt daarover in alle toonaarden.“ Daarom diende de PvdA een amendement in samen met CDA, CU, VVD en Stadsbelang om een deel van het marketing- en het kunstbudget aan toezicht & handhaving en winkelstraatmanagement te besteden. Het amendement kreeg tot onze spijt onvoldoende steun.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marleen Haage (06-18119590).