29 oktober 2014

PvdA en GroenLinks: behoud expertise jeugdzorg in Utrecht

4 marleen 2Het aantal Utrechtse jeugdwerkers dat wordt overgenomen door de nieuwe buurtteamorganisatie is ten opzichte van totale personeelsbestand erg laag. PvdA en GroenLinks willen dat de (zorg)expertise in de stad behouden blijft en vragen het college om opheldering over dit aannamebeleid.

Bij de invulling van de nieuwe buurtteamorganisatie moet de gemeente zich aan de Jeugdwet houden en die schrijft voor dat er zoveel mogelijk personeelsleden van jeugdzorgorganisaties die nu actief zijn in Utrecht, overgenomen moeten worden. Uit cijfers blijkt dat dit nu niet het geval is. De vacatures voor de in totaal 45 fte bij de nieuwe buurtteamorganisatie zijn meteen landelijk uitgezet.

Continuïteit
‘Van de enige jeugdhulporganisatie met alleen basiszorg in Utrecht, jes030, zijn van de 64 sollicitanten er 17 uitgenodigd voor een gesprek en uiteindelijk maar 11 aangesteld. Ik vraag mij af hoe het college de continuering van de zorg zo kan garanderen?‘ aldus PvdA-raadslid Marleen Haage. Zij is samen met GroenLinks-raadslid Peter van Corler indiener van de vragen aan het college. Het is belangrijk dat de Utrechtse jeugdwerkers voorrang krijgen, zeggen PvdA en GroenLinks omdat er veel kennis bij deze medewerkers zit die anders verloren gaat.

Zorg dicht bij huis
Op 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor drie grote zorgtaken: de zorg voor ouderen, langdurig zieken en de jeugdzorg. Omdat gemeenten veel minder geld krijgen voor deze zorgtaken dan het Rijk voor deze taken had, moeten gemeente bezuinigingen. Om de zorg goed te kunnen regelen, heeft de gemeente Utrecht gekozen voor het aanstellen van buurtteams die de zorg dicht bij huis organiseren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marleen Haage (06-18119590)