1 oktober 2018

PvdA en GroenLinks: Utrechts lidmaatschap van Amerikaanse lobbyclub AmCham zeer merkwaardig

Trouw publiceerde 27 september jl. een artikel waaruit blijkt dat verschillende steden in Nederland, waaronder ook Utrecht, lid zijn van de American Chamber of Commerce (AmCham). Dit is een belangenclub voor Amerikaanse bedrijven in Nederland die bekend is om zijn agressieve lobby voor lagere belastingen. Meer dan eens keren zij zich tegen maatregelen om belastingontwijking aan te pakken. Zo zijn enkele prioriteiten van AmCham voor 2018 het verlagen van de belastingen voor bedrijven en het afschaffen van de dividendbelasting.

Utrecht voor eerlijke belasting

De PvdA en GroenLinks vinden het zeer merkwaardig dat Utrecht lid is van een organisatie die er alles aan doet om belastingen te verlagen en actief tegen maatregelen is om belastingontwijking aan te pakken. Zeker als deze lobby wordt betaald van Utrechts gemeenschapsgeld. Dit is niet waar wij als stad voor staan.

De PvdA en GroenLinks zullen hierover 4 oktober vragen stellen aan de wethouder. Zij willen weten of de wethouder bekend is met de doelen en werkwijze van AmCham en of ook hij  het Utrechtse lidmaatschap onwenselijk vindt. Maar vooral willen zij weten of de wethouder bereid is het lidmaatschap van AmCham op te zeggen.