14 februari 2017

PvdA fractie stelt vragen aan burgemeester over terugkeer wijkbureaus politie

Korpschef Akerboom stelt dat de politie te ver is doorgeslagen in centralisatie en efficiëntie sinds de invoering van het nieuwe, nationale politiebestel. Het onttrekken van macht aan de burgemeesters en het sluiten van wijkbureaus betekent in de praktijk dat de politie te weinig zichtbaar is en onvoldoende toekomt aan de taken in wijken en buurten. Verschillende burgemeesters hebben aangegeven dit standpunt te delen. De raadsfractie van de PvdA wil van burgemeester Van Zanen weten of hij de problemen ook zo ervaart en of hij de kritiek deelt. En natuurlijk is de fractie benieuwd naar wat hij eraan gaat doen om de politie wijkbureaus terug in de stad te krijgen.

Wij vinden het onacceptabel dat doorgeslagen efficiëntie ertoe leidt dat de politie haar eigenlijke taken niet goed kan uitvoeren. Dat is voor de politie zelf onwerkbaar en voor burgers betekent het dat het vertrouwen in de politie kan afnemen. Het erkennen van dit probleem is de eerste stap. Nu is het zaak dat er zo snel mogelijk iets mee gebeurt. We willen van de burgemeester weten of hij de opvatting van Akerboom deelt. Vindt burgemeester Van Zanen dat  wijkbureaus moeten terugkomen? En zo ja, welke wijken hebben wat hem betreft dan prioriteit? En natuurlijk willen we weten op welke manier de burgemeester zich hiervoor gaat inzetten.