24 juni 2014

PvdA helpt bewoners Ankaradreef

bulent isikIn beantwoording op de schriftelijke vragen van PvdA heeft het college aangegeven dat er in overleg met woningbouwcorporatie Portaal vervangende woonruimte geregeld gaat worden voor bewoners rondom de Ankaradreef. De woningen aan de Ankaradreef verkeren in zo’n slechte staat dat ingrijpende renovatie onvermijdelijk was. Bewoners maakten zich wat de PvdA betreft terecht zorgen of deze renovatie in bewoonde staat uitgevoerd kon worden. Daarom hebben we aangedrongen op een gesprek tussen de wethouder en Portaal.

PvdA-raadslid Bülent Isik: “Mooi dat Portaal verbeteringen heeft doorgevoerd naar aanleiding van het gesprek met het college. Medewerkers van het aannemersbedrijf die onvoldoende klantvriendelijk bleken, zijn naar huis gestuurd. Ook zijn er voor urgente situaties logeerwoningen aangeboden en zijn tijdelijke voorzieningen verbeterd en uitgebreid. Het is jammer dat Portaal dit zelf niet ziet en pas na aandringen oppakt.”

Het college onderschrijft onze opvatting dat ingrijpende werkzaamheden in bewoonde staat alleen uitgevoerd kunnen worden als er voldoende en vervangende voorzieningen zijn. Daarom is Isik niet geheel tevreden met de beantwoording van het college: “Toen ik op Ankaradreef was, zag ik wat deze mensen meemaakten. Zo hadden zieke en oudere mensen enige tijd geen kook- en douchefaciliteiten. Onacceptabel. Dit toonde aan dat de renovaties hier absoluut niet in bewoonde staat konden worden uitgevoerd. Ik zal er tijdens de behandeling van de actualisatie van de afspraken tussen gemeente en corporaties nogmaals voor pleiten dat de corporatie zich houdt aan de afspraken die eerder zijn gemaakt en dat deze wethouder daar ook op toe ziet.”

Hier kunt u de schriftelijke vragen en antwoorden van het college lezen: SV 2014, nr 47
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bülent Isik (06-48502989).