12 maart 2015

PvdA keurt plan herontwikkeling De Gaard af

De PvdA Utrecht steunt de bewoners uit Tuindorp-Oost die afgelopen week hun stem lieten horen tegen de plannen van de gemeente voor winkelcentrum De Gaard. In zo’n 150 e-mails aan alle raadleden brachten de inwoners hun zorgen over: het winkelcentrum wordt te groot, het heeft een negatieve impact op de leefbaarheid in de buurt en leidt tot het verminderen van water en openbare ruimte. Deze bewoners zijn, net als de PvdA, teleurgesteld in het voorstel van het college. Na zeven jaar is er nog steeds geen plan wat gedragen wordt door de bewoners terwijl zij voorstander zijn van modernisering van het huidige winkelcentrum. Afgelopen week sprak onze woordvoerder Bülent Isik, raadslid voor de PvdA, met bewoners over deze zorgen tijdens een door bewoners georganiseerde buurtwandeling.

De PvdA is van mening dat het geplande nieuwe winkelcentrum veel te groot is voor de beschikbare oppervlakte. De verdubbeling van de commerciële vierkante meters van 4600 naar 9400 legt een te groot beslag op de openbare ruimte in de wijk. De gevolgen van deze uitbreiding zijn voor de buurt niet te dragen. Bovendien vraagt de PvdA zich af of vraag en aanbod wel op elkaar worden afgestemd: overal in de buurt is sprake van leegstand. Wordt op deze manier niet alleen maar voor meer leegstand gezorgd? Al deze vragen zijn door Isik onder de aandacht gebracht bij het college tijdens de behandeling van het onderwerp in de raadscommissie.

De PvdA keurt het plan van het college voor de herontwikkeling van de Gaard en omgeving af. Het college moet zijn huiswerk opnieuw maken. Wij vragen het college om met een plan te komen dat door een meerderheid van bewoners wordt gesteund. Een plan dat minder beslag legt op de openbare ruimte en de gevolgen voor de bewoners minder zijn. Een plan dat tot stand dient te komen in overleg met de ondernemers en de bewoners die als gelijkwaardige partners in het proces moeten worden gezien.

Dinsdagavond werd het voorstel van het college tot uitbreiding van het winkelcentrum De Gaard uitgebreid behandeld. De publieke tribune was vol met bewoners en ondernemers. In de commissie heeft een meerderheid van de partijen zijn zorgen uitgesproken over de gevolgen van het voorstel. Door o.a. aandringen van de PvdA heeft het college het voorstel voorlopig aangehouden. De wethouder heeft toegezegd dat hij nadere informatie naar de zaal zal sturen over het aantal m2, en hoe hij wil omgaan met de gevolgen. Zodra de informatie naar de raad komt, zal er een nieuwe commissievergadering gepland worden om de zaak op nieuw in de commissie te bespreken.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bülent Isik: b.isik@utrecht.nl of 06-48502989