3 februari 2015

PvdA: kwetsbare kinderen mogen niet de dupe worden van gevolgen nieuwe Jeugdwet

Volgens de nieuwe Jeugdwet moeten ouders sinds 1 januari 2015 een bijdrage betalen voor geestelijke gezondheidszorg voor hun kind. Er is veel kritiek op deze eigen bijdrage: Het werpt een drempel op voor deze zorg en het bedrag kan oplopen tot 1500 euro per jaar.  GroenLinks, D66, PvdA, SP en ChristenUnie vinden het zeer ongewenst als de ouderbijdrage een drempel vormt, terwijl behandeling van deze kwetsbare kinderen geen drempel duldt. Bouchra Dibi: “Kwetsbare kinderen mogen niet de dupe worden van de ouderbijdrage. Onze verwachting is dat vooral ouders met een laag inkomen geen hulp meer vragen.  Wij willen o.a. weten of het college bereid is om net als Den Haag het innen van de ouderbijdrage te staken”.

Bijlage: SV 2015 nr 20

Voor meer informatie: Bouchra Dibi 06-23121444