12 juni 2014

PvdA: leve de participatie, toch rood asfalt op Leidseweg

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 juni jl heeft de PvdA samen met het CDA, VVD, SP en Stadsbelang Utrecht een actuele motie ingediend tegen rood asfalt op de Leidseweg. De motie mocht niet baten, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, de ChristenUnie en Student en Starter stemden tegen de motie.

Het college heeft bewoners van de Leidseweg in een extra consultatie om hun mening gevraagd over wel of niet rood asfalt op de Leidseweg. Uitslag: 97% van de bewoners is tegen rood asfalt. Onder alle gevraagde Utrechters was 80% tegen. Eerst de bewoners vragen om hun mening en als deze dan zo uitgesproken is hier niets mee doen. De PvdA vindt dat het college, met het plan om de huidige klinkerbestrating te vervangen door rood asfalt, bewoners niet serieus neemt. De PvdA is voor het plan om een netwerk van snelle, veilige en comfortabele fietsroutes aan te leggen in Utrecht. Dat kan ook als je op enkele plaatsen afwijkt van rood asfalt, zoals de binnenstad of de historische Leidseweg. Met een brede klinkerstrook kan ook aangegeven worden dat het een straat betreft waar de fietser hoofdgebruiker is en de auto te gast. Zo wordt ook een veilige en comfortabele route gecreëerd en blijft het historische karakter van de Leidseweg behouden.”
Daarom heeft de PvdA een motie ingediend, zodat er toch recht gedaan kan worden aan de wensen van de bewoners. Met deze motie hoopte de PvdA de voorpleiters van participatie: D66 en GroenLinks het meedenken en wensen van bewoners serieus te nemen. Zeker als je bedenkt dat beide partijen onlangs het collegeakkoord ‘Utrecht, maken we samen’ hebben opgesteld, waar participatie en draagvlak onder de inwoners essentieel zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gadiza Bouazani (06-12392015)