30 januari 2015

PvdA: meer werk in Utrecht

De PvdA heeft tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 januari ingestemd met het voorstel voor een Lokaal Economisch Fonds. Dit is een gemeentelijke subsidieregeling van € 8 mln. die de komende vier jaar minstens 1750 banen en 500 stage-en leerwerkplekken moet gaan opleveren. De PvdA wil dat een substantieel deel hiervan wordt bestemd voor mensen die al lange tijd zonder werk zitten. Ons voorstel om hiervoor minstens 25% van de banen te reserveren, werd helaas verworpen.

PvdA-raadslid Ruben Post betoogde dat de PvdA de doelstellingen van het fonds van harte ondersteunt: meer structurele werkgelegenheid in Utrecht. Post: ‘Werk is belangrijk voor mensen. Voor het behouden en versterken van koopkracht. Voor persoonlijke ontwikkeling en het gevoel voor eigenwaarde. En werk is goed voor de Utrechtse economie.’

De politieke discussie ging vooral over de aard en de kwaliteit van de werkgelegenheid die met het belastinggeld wordt gerealiseerd. Post: ‘In het voorstel van het college stond dat een “aanmerkelijk” deel van de banen geschikt moet zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Erg abstract, niet concreet. Jammer dat een meerderheid ons voorstel, mede namens de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren, om een minimumambitie te stellen voor deze doelgroep, niet steunde.’

De wethouder belooft in oktober de eerste inzichten in de resultaten van het fonds, en daarna ieder voorjaar een evaluatie. De PvdA hoopt dat als het nodig is dan wel een meerderheid te vinden is om concrete ambities voor mensen die lang zonder werk zitten in het fonds op te nemen. Ook moet dan duidelijk worden of het fonds ook echt leidt tot meer structurele banen, zoals de bedoeling is.

Voor meer informatie: Ruben Post (ruben.post@utrecht.nl of 06-38604652)