15 april 2015

PvdA: NEE tegen gewijzigde plannen Leidsche Rijn Centrum

Het college van D66, GroenLinks, VVD en SP presenteerde vandaag zijn nieuwe plannen voor Leidsche Rijn Centrum. Het geplande buurtwinkelcentrum wordt geschrapt en er komt een Jumbo Foodmarket voor in de plaats. De Partij van de Arbeid vindt dat deze nieuwe plannen onvoldoende aansluiten bij de wensen van de bewoners en ondernemers van Leidsche Rijn. Ze zijn bovendien in strijd met eerdere afspraken en beloften.

De bewoners van Leidsche Rijn hebben duidelijk aangegeven dat zij een levendig en gevarieerd centrum willen met goede maatschappelijke en culturele voorzieningen. En alhoewel ik begrijp dat de  marktomstandigheden, zoals het koopgedrag van consumenten,  de afgelopen jaren zijn veranderd, een kolossale Jumbo Foodmarkt  komt niet overeen met de wens voor een gevarieerd centrum. De PvdA-fractie vindt dan ook dat het college hiermee de beloften aan de bewoners links laat liggen.

Het college denkt in de Jumbo een trekker te hebben gevonden voor Leidsche Rijn Centrum. Na onder andere een bezoek aan de Jumbo Foodmarket in Breda en gesprekken met bewoners uit Leidsche Rijn, betwijfelen mijn fractie en ik dit ten zeerste. Bewoners geven aan behoefte te hebben aan onder andere horeca, speciaalzaken, culturele voorzieningen en detailhandel als schoenen- en kledingwinkels. Ondernemers hebben in het stadsdeel geïnvesteerd, mede op basis van de oude plannen voor Leidsche Rijn Centrum. Wij delen de zorgen van de ondernemers dat de komst van de Jumbo Foodmarket gevolgen kan hebben voor kleine winkeliers als de slager en de bakker in de omliggende winkelcentra.

De PvdA-fractie staat nog steeds vierkant achter het investeren in maatschappelijke en culturele voorzieningen in Leidsche Rijn. Ik zal me er in de raad voor in blijven zetten dat er behalve een culturele voorziening, ook een gezondheidscentrum in Leidsche Rijn Centrum gerealiseerd wordt. Daar waar bewoners en ondernemers eerder gevraagd is mee te denken over hun ‘huiskamer’, is er bij de gewijzigde plannen die vandaag zijn gepresenteerd sprake geweest van een gesloten bestuur. De PvdA heeft in de gemeenteraad herhaaldelijk aangegeven dat bewoners en ondernemers bij deze cruciale wijziging moesten worden betrokken. Wij vonden hiervoor, tot onze teleurstelling, geen steun bij het college en de coalitiepartijen.

Voor meer informatie kun je contact met me opnemen via g.bouazani@utrecht.nl of 06 12392015