7 november 2014

PvdA:  Nu echt actie nodig voor moderne bibliotheek

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2015  op 6 november heeft de PvdA opnieuw de huisvesting van de centrale bibliotheek onder de aandacht gebracht. Sinds het afblazen van Bieb ++ op het Smakkelaarsveld in januari van dit jaar is er geen uitzicht op de toekomst van de bibliotheek, ondanks diverse voorstellen van de bibliotheek en andere partijen. Alle voorstellen zijn door het college afgewezen met het argument dat deze plannen niet binnen de financiële kaders passen. Bij het vaststellen van het collegeakkoord heeft de coalitie van D66, GroenLinks, VVD en SP in totaal 10,5 miljoen bezuinigd op de huisvesting Centrale Bibliotheek, waarmee de opdracht een stuk moeilijker is gemaakt.

De PvdA hekelt deze boekhoudersmentaliteit van het college. In een stad van kennis en cultuur is een moderne bibliotheek voor alle Utrechters een noodzakelijke voorziening is. Daarom heeft de PvdA in zijn tegenbegroting de bezuiniging van het college voor een groot deel (€8,5 miljoen) teruggedraaid. Naast de forse bezuiniging heeft de PvdA aandacht gevraagd voor de ontstane patstelling en onduidelijkheid. Met steun van alle oppositiepartijen heeft de PvdA het college opgeroepen met ASR en Stichting Bibliotheek in gesprek te gaan met het doel om te verkennen tegen welke voorwaarden een bibliotheek op het Neude mogelijk is. Ook werd het college opgeroepen de gemeenteraad binnen twee weken te informeren over de voortgang en daarna zo vaak als nodig en tot slot gelet op de huurovereenkomst met Broese geen onomkeerbare besluiten te nemen. D66-wethouder Kreijkamp en de coalitiepartijen D66, GroenLinks, SP en VVD weigerden echter deze handschoen op te pakken.

Raadslid Gadiza Bouazani vindt dat zeer teleurstellend: ‘Erg jammer, dat het belang van de bezuinigingen en de coalitie boven het belang van Utrechters voor een moderne Centrale Bibliotheek lijkt te staan. Door het indienen van een vrijblijvende motie komt men niet tegemoet aan de ruim 15.000 handtekeningen van Utrechters voor een Bieb op de Neude. Voor het eind van dit jaar willen wij concrete stappen zien. Wij blijven dan ook knokken voor een goede, moderne bibliotheek die onze stad nodig heeft.’   

Voor meer informatie: Gadiza Bouazani (06-12392015)