3 november 2015

PvdA omarmt vernietigend rapport TivoliVredenburg

nieuwmuziekpaleisVandaag heeft de Rekenkamer haar rapport ‘een paleis voor de muziek’ gepresenteerd. Het rapport is vernietigend over de gang van zaken, tegelijkertijd niet verrassend omdat we veel al wisten. De PvdA omarmt het rapport. We trekken lessen uit hoe het is gegaan en willen de aanbevelingen oppakken voor de toekomst. Het rapport bevestigt de vermoedens die we al hadden over een tekort van sturing op het proces. De wethouders voor stationsgebied en cultuur werkten te veel langs elkaar heen.
Hierdoor zijn er kansen gemist en zijn de kosten explosief gestegen. Wethouders hadden de raad nauwkeuriger moeten informeren en de raad had veel kritischer moeten zijn. Dat trekken wij ons aan. Voor de toekomst is het zaak om de kosten in de hand te houden door de exploitatie fundamenteel anders in te richten. Meer programmering van activiteiten en zakelijke verhuur is hier een voorbeeld van. We verwachten dat ook de commissie Gehrels hiertoe voorstellen zal doen. De reactie van het college is teleurstellend. Doordat zij conclusies en aanbevelingen maar ten dele overneemt, nuanceert het college de problematiek te veel. De PvdA ziet liever dat de conclusies en aanbevelingen worden omarmd.