13 september 2018

PvdA over Programmabegroting: Mooie woorden, weinig daadkracht

Utrecht is een mooie stad waar veel mensen onbezorgd kunnen wonen. Zij redden zichzelf, weten waar ze moeten aankloppen bij problemen en hebben weinig zorgen. Maar toch is er een grote groep Utrechters voor wie dit niet geldt. Eén op de vijf van de Utrechtse gezinnen kan niet rondkomen. Bij hen gaat het niet allemaal vanzelf. Zij hebben vaker te maken met werkloosheid, kwakkelende gezondheid en schulden. Zij hebben niet altijd dat sociale netwerk en redden het niet altijd op eigen kracht. Zij hebben juist dat steuntje in de rug nodig. Daar lijkt onvoldoende oog voor in de gepresenteerde begroting.

 Zorg

Er wordt gesproken over toegankelijke en goede zorg. Maar vervolgens gaat het vaak over “eigen kracht”, ”regie bij de mensen zelf” en het steunen op “een eigen netwerk”. Heel goed waar dit kan. Maar voor veel Utrechters is dit niet altijd mogelijk. Juist de minder mondige bewoners verwachten hulp van de gemeente. Nu lijkt dat teveel bij Utrechters zelf terecht te komen.

 Werk

De werkloosheid daalt maar tegelijkertijd is er een groep Utrechters die niet aan het werk komt. Terwijl goed werk met een fatsoenlijk loon juist zo belangrijk is om een fijn leven in onze stad op te bouwen. Er komen verschillende initiatieven: een regionaal investeringsplatform, een fonds mismatch arbeidsmarkt, een Utrechtse ambitie. Maar wat mogen de Utrechters hiervan verwachten? Er is actie nodig om Utrechters met een afstand tot de arbeidsmarkt nu aan het werk helpen. Denk hierbij aan mensen die langdurig werkloos zijn, ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. Zij mogen die duidelijke plannen van de politiek verwachten.

 Wonen

En nog nooit was de woningnood in Utrecht zo hoog als vandaag. Utrecht wordt onbetaalbaar en hier moet iets aan gebeuren. En snel. De urgentie lezen we terug maar in maatregelen komt het college niet verder dan het Woonakkoord. Sterker nog: in 2019 wordt 40% van de 5.300 nieuw te bouwen woningen dure huur of koop. En dan is €950 huur nog “middelduur”. Echt ingrijpen is nodig. PvdA fractievoorzitter Van der Zweth: “We moeten nu stoppen met verkoop van sociale huur en we moeten nu meer betaalbare huur bijbouwen. Alleen dan kan er wat aan de woningnood in onze stad gebeuren”. Ook op de woningmarkt zijn deze concrete maatregelen nodig.

 Concrete plannen

Van der Zweth: “Utrecht voor iedereen. Waar iedereen met plezier kan wonen, ongeacht de opleiding of het inkomen dat men heeft. Dat doel delen wij met dit college. Maar hoe we dat bereiken, vraagt echt meer werk. Concrete plannen zijn nodig om deze doelen te halen.”