24 januari 2017

PvdA pakt armoede onder kinderen aan

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch leven in ons land meer dan 420.000 kinderen in armoede. In Utrecht komt dat neer op ruim 13% van alle kinderen. De PvdA vindt dit onacceptabel. Extra maatregelen op heel korte termijn zijn hard nodig. Zaterdag 28 januari organiseert de Utrechtse PvdA een bijeenkomst in de Verkeerstuin in Park Transwijk (14.30-16.30) om samen met mensen die zelf in armoede leven, belangenorganisaties en betrokken bewoners te bespreken hoe het is om in armoede te leven en hoe het extra geld vanuit het kabinet –in Utrecht ongeveer 2 miljoen per jaar- het beste besteed kan worden.

Opgroeien in armoede heeft gevolgen voor bijna alle onderdelen van het leven. Voor veel kinderen houdt dit bijvoorbeeld in dat zij zelden of nooit op vakantie gaan, geen lid kunnen zijn van een sport- of hobbyclub, zelden nieuwe kleding krijgen, verjaardagen niet kunnen vieren, bijna nooit naar feestjes gaan en niet kunnen meedoen aan extra schoolactiviteiten zoals reisjes en kampen. Maar ook betekent het dat zij leven in een huishouden waar de verwarming vaak te laag staat en er geen geld is voor regelmatige, gezonde  maaltijden.

Kinderen die langere tijd in armoede leven hebben een grotere kans om later ook onder de armoedegrens terecht komen. En hún kinderen dus ook weer. Deze vicieuze cirkel van armoede moet doorbroken worden.

Dankzij een besluit van PvdA staatssecretaris Jette Klijnsma is 100 miljoen Euro per jaar extra beschikbaar om armoede onder kinderen te bestrijden. Ongeveer 2 miljoen daarvan is bestemd voor de stad Utrecht.

PvdA-raadslid Ruben Post: “Met behulp van de Klijnsma gelden en de ideeën die leven in de Utrechtse samenleving, wil ik mij ervoor inzetten dat dit geld zo snel mogelijk op de juiste manier terecht komt bij de kinderen die het het hardst nodig hebben. Iedereen is welkom op de bijeenkomst van zaterdag. En mensen kunnen mij uiteraard ook mailen en bellen. Op basis hiervan gaan we in februari het politieke debat aan over de Utrechtse invulling van de Klijnsma gelden.”

De Verkeerstuin is gelegen in Park Transwijk, Vreugdenhillaan 50. Voor de kinderen is de Verkeerstuin de hele middag geopend en staat er wat lekkers klaar. Bij de bijeenkomst zijn onder andere PvdA Tweede Kamerlid Loes Ypma, kandidaat-kamerlid Bouchra Dibi en organisaties als de Stichting Leergeld aanwezig.

Voor meer informatie:
Ruben Post, 06 38604652
ruben.post@utrecht.nl
Twitter: @PostRuben