17 september 2020

PvdA presenteert initiatiefvoorstel Een eerlijke start voor ieder kind

Zojuist presenteerde Hester Assen het initiatiefvoorstel ‘Een eerlijke start voor ieder kind’ aan de Utrechtse gemeenteraad. Met dit voorstel beogen we als PvdA om tot een eerlijk en transparant aanmeldbeleid te komen, dat segregatie tegengaat en kansengelijkheid bevordert.

Schrijnende verhalen

In juni schokten de conclusies van het onderzoek naar het aanmeldbeleid velen in deze raad en daarbuiten. ‘Scholen omzeilen de wet en vergroten zo segregatie’, was de harde conclusie. Hester: “Wij vonden dit schokkend maar waren niet verrast. Al tien jaar horen wij schrijnende verhalen van ouders wiens kinderen met oneigenlijke argumenten niet ingeschreven konden worden op de basisschool van hun keuze, zoals Hayat, die hier dapper over vertelt. Een andere ouder vertelde ons dat ze zich nooit zo bewust was van haar etnische achtergrond als toen zij haar kinderen wilde aanmelden. Tot zo ver de keuzevrijheid van ouders, waar we allemaal, terecht, aan hechten. Als ‘mystery guests’ belden mijn voorganger Gadiza Bouazani en anderen naar scholen om naar het aanmeldbeleid te informeren en merkten ook zij dat er verschil zat in de boodschap die iemand met een Nederlandse, of andere achternaam te horen kreeg”.

Aanmeldbeleid moet radicaal anders

Ilse Raaijmakers, die de afgelopen weken samen met Hester hard heeft gewerkt aan het initiatiefvoorstel zegt: “Wij zijn blij dat een meerderheid in de gemeenteraad opriep tot het onderzoek dat over één ding geen misverstand laat bestaan: het aanmeldbeleid op de Utrechtse basisscholen moet anders, radicaal anders. Het moet transparant zijn, zodat je op elke school dezelfde informatie krijgt. Het moet de wet naleven, zodat je nooit meer op een website leest dat de school al vol zit tot 2023. Het moet eerlijk zijn, zodat het onmogelijk is dat via onwettelijke vooraanmelding geldt wie het eerst komt het eerst maalt”.

Tegengaan segregatie

Ons voorstel moet een bijdrage leveren aan kansengelijkheid en segregatie tegengaan. Is het aanmeldbeleid de enige manier om kansengelijkheid te realiseren en segregatie aan te pakken? Nee, maar het kan er wel aan bijdragen. Er zijn meerdere oorzaken, veel factoren die een rol spelen en veel betrokken actoren. Elk middel om bij te dragen aan kansengelijkheid en het tegengaan van segregatie moeten we benutten. We hebben simpelweg niet de luxe om dat niet te doen. Hester: “Of hebben we nog meer rapporten nodig die ons keer op keer vertellen dat het met de kansengelijkheid steeds slechter gesteld is en dat kinderen van ouders van verschillende opleidingsniveaus elkaar steeds minder tegenkomen? We kunnen dan elke keer opnieuw geschokt reageren, maar als dat ons menens is, laten we er dan nu iets aan doen”.

Concrete voorstellen

Het moet radicaal anders. We doen een aantal concrete voorstellen voor een eerlijk en transparant aanmeldbeleid, waarbij we hebben gekeken naar andere gemeenten die daar al langer mee werken. Noem het de wet van de remmende voorsprong, want met die ervaringen doen we ons voordeel. Dankzij die ervaringen weten we ook dat een transparant stedelijk aanmeldbeleid alleen niet voldoende is om segregatie tegen te gaan, daar is meer voor nodig.

In ons voorstel introduceren we een centraal aanmeldpunt, waar ouders 3-6 voorkeursscholen opgeven, en een centraal aanmeldmoment, wanneer een kind 3 jaar wordt. Ieder kwartaal wordt gekeken naar de inschrijvingen op dat moment en geplaatst. Is er plek? Dan kan een leerling naar de school van de eerste voorkeur. Is er sprake van meer inschrijvingen dan er plek is dan stellen wij een aantal voorrangsregels voor.

Voorrangregels

De eerste is de zus-broerregeling zodat broertjes en zusjes gewoon naar dezelfde school kunnen. Vervolgens gaan kinderen met een voorschoolse indicatie voor, oftewel kinderen met een taalachterstand. Als derde voorrangsregel gaan de kinderen uit de buurt voor. We definiëren buurten met behulp van cirkels rondom de woning van een kind, naar Amsterdams voorbeeld. Deze cirkels kunnen door bestaande buurten en wijken heenlopen, het gaat immers om een cirkel vanaf de woning.

Hester: “Wij geloven dat iedereen er baat bij heeft als we straks een eerlijk en transparant aanmeldsysteem hebben: in de eerste plaats de leerlingen en hun ouders, maar wij denken dat het ook voor schoolleiders en leraren helderheid biedt”.

Via deze link is het initiatiefvoorstel te lezen.

Een eerlijke start voor elk kind