19 maart 2015

PvdA: spoeddebat over BASF

BASFDe PvdA Utrecht heeft vanavond, tijdens de raadsvergadering, een spoeddebat aangevraagd over BASF De Meern. De veiligheid van medewerkers en bewoners staat voor ons op de eerste plaats. We willen goed en veilig werk voor de medewerkers en vertrouwen in het bedrijf als het gaat om de aanpak van incidenten. Afgelopen week bleek dat er opnieuw bij BASF een incident was en dat de Omgevingsdienst een vernietigend oordeel over het bedrijf heeft geveld.

De vrees van de PvdA is dat BASF De Meern niet in staat is om nieuwe incidenten te voorkomen. Het bedrijf is van plan om miljoenen te investeren in een uitbreiding van de werkzaamheden. Meer bedrijfsactiviteiten kan meer incidenten betekenen. Dat baart de PvdA grote zorgen. Afgelopen donderdag is het dossier BASF De Meern in de raadscommissie Stad en Ruimte behandeld. Hier deelde de wethouder mee dat er opnieuw een incident is geweest. De incidenten bij BASF stapelen zich op. Daarnaast gaf de wethouder aan dat er een brief van Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied binnen was gekomen en dat de raad daarvan een kopie zou krijgen. De wethouder beoordeelde deze brief als “een kritische brief”. We hebben ons verbaasd over het feit dat de wethouder al ruim voor het commissiedebat de brief in handen had en deze pas na het debat heeft gedeeld met de raad.

Na het lezen van de brief heeft de PvdA de volgende zorgen:

  1. De Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied velt een vernietigend oordeel inzake het veiligheidsbeleid en werkwijze van BASF De Meern;
  2. Er is geen plan van aanpak om incidenten te voorkomen;
  3. BASF heeft onvoldoende lerend vermogen van de incidenten;
  4. BASF is veel te traag met het nemen van de maatregelen om incidenten te voorkomen.

Veiligheid van de medewerkers en bewoners staat bij de PvdA voorop. Daarom is PvdA altijd kritisch geweest op het functioneren van het bedrijf, waar met veel gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Afgelopen tijd hebben zich veel incidenten voorgedaan, waarbij rookpluimen te zien waren en medewerkers in het ziekenhuis zijn beland. Op basis van de uitkomst van de commissiebehandeling en de brief van de Omgevingsdienst vindt de fractie van de PvdA het noodzakelijk om over de nieuwe feiten en vervolgstappen discussie te voeren in de raad.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bülent Isik: b.isik@utrecht.nl of 06-48502989