2 april 2015

PvdA vraagt om opheldering over uitpuilende opvang voor asielzoekers

De Partij van de Arbeid maakt zich zorgen over het bericht dat de opvang voor asielzoekers met een verblijfsvergunning, uitpuilt door een tekort aan woningen. De Volkskrant berichtte gisteren dat Utrecht de gemeente is met de op drie na grootste achterstand in de huisvesting van deze zogenoemde statushouders. Hoewel de wethouder eerder heeft aangegeven druk bezig te zijn om het probleem aan te pakken en goede afspraken te maken met de woningcorporaties, krijg ik toch signalen dat het niet goed gaat. Het Volkskrantartikel van gisteren bevestigt die signalen.

 

De PvdA zet zich in voor bestaanszekerheid voor iedereen en goed wonen is daar een onderdeel van. We vragen daarom regelmatig aandacht voor de problemen met betrekking tot het huisvesten van deze groep. Asielzoekers die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning hebben bovendien recht op een woning. Ik heb begrepen dat de taakstelling voor 2014 niet gehaald is en dat er te weinig woningen zijn, waardoor de taakstelling voor 2015 nu nóg veel hoger ligt. De taakstelling voor 2014 was 350; voor 2015 is dit opgelopen naar 750. Dit baart mij zorgen. Daarom vraag ik, samen met de fracties van GroenLinks, de Partij voor de Dieren en D66, het college vanavond om opheldering tijdens de gemeenteraadsvergadering.