16 februari 2015

PvdA stelt vragen over draagvlakonderzoek Fruitbuurt-Noord

BulentDe PvdA-fractie maakt zich zorgen over de uitkomsten van het draagvlakonderzoek in de Fruitbuurt-Noord. Dit onderzoek werd gedaan door het externe bureau Labyrint over de renovatieplannen van Mitros in deze buurt. In het rapport staat: ‘De grote sociale cohesie en betrokkenheid bleek ook uit het feit dat, voordat Labyrinth de wijk in ging, door twee bewoners en een politiek actieve bewoner van een nabije buurt al 30 formulieren waren opgehaald. Dit is gebeurd van 25 tot en met 27 november. Deze formulieren zijn op 27 november aan Labyrinth overhandigd. Bij alle bewoners van wie het formulier door deze bewoners is opgehaald is een interviewer van Labyrinth weer langs gegaan om de ingevulde gegevens te controleren. Al deze 30 stemmen waren in eerste instantie tegen, 9 hiervan hebben uiteindelijk toch voor de plannen gestemd.

Deze gang van zaken wordt desgevraagd bevestigd door Labyrint en Mitros. Bewoners gaven aan zich door het bezoek van de betreffende vertegenwoordiger van de SP onder druk gezet te voelden om tegen renovatieplannen te stemmen. Letterlijk werd gezegd: “Jullie moeten tegen het plan stemmen, dat is beter voor jullie”. De PvdA vindt deze gang van zaken onwenselijk. De PvdA vindt zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, volledigheid en onpartijdigheid zeer belangrijk bij een draagvlakmeting. Bewoners onder druk zetten en daarmee de uitkomst proberen te beïnvloeden past daar niet bij. Politieke partijen dienen zich volgens de PvdA uiterst terughoudend op te stellen tijdens een draagvlakmeting.

Daarom heeft de PvdA-fractie hierover vragen gesteld aan het college. Deze vragen kun je hier lezen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bülent Isik (b.isik@utrecht.nl of 06 48502989)