16 oktober 2014

PvdA tegen bezuiniging op armoedebeleid

PvdA-raadslid Ruben Post heeft zich in de extra commissie over de 1 miljoen bezuiniging op het Utrechtse armoedebeleid hard gemaakt om deze bezuiniging niet door te voeren. Het Utrechtse college is voornemens om vanaf 2015 ieder jaar 1 miljoen euro te bezuinigen op het armoedebeleid. In 2016 wil zij het hele beleid herzien en zo de besparing op de apparaatskosten halen. Voor 2015 wil het college drastisch korten op de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. Bovendien schrapt het college de financiële tegemoetkoming voor ouderen met een minimum inkomen. Dit is voor de PvdA niet acceptabel.

In het collegeakkoord staat vermeld dat de 1 miljoen bezuinigd zou worden enkel op de apparaatskosten. Na onderzoek blijkt dat dit niet haalbaar is. Post: “Die conclusie trokken wij al bij de start van dit college. Bezuinigingen die de mensen raken zijn in strijd met het collegeakkoord. Gelukkig bleek wel een overgrote meerderheid van de raad bereid te kijken naar een andere oplossing zodat niet de chronische zieken, de gehandicapten en de ouderen de dupe worden.”.

Ook heeft Post zich hard gemaakt voor ouderen die langdurig van een minimum inkomen moeten rondkomen. Dit college is niet voornemens de reserveringtoeslag 65+ te compenseren. Post: “Pas volgend jaar kijkt het college naar het integrale nieuwe armoedebeleid voor 2016. De gevolgen voor de ouderen door het ontnemen van dit extraatje zijn nog helemaal niet duidelijk. Ik vrees dat hierdoor ouderen met een minimum inkomen in de problemen komen.”.

De wethouder zal volgende week met aanvullende informatie komen met de gevolgen voor chronisch zieken en arbeidsgehandicapten. Post zal daarop een amendement voorbereiden om tijdens de raadsbehandeling op 30 oktober de 1 miljoen bezuiniging te schrappen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruben Post (06-38604652).