21 oktober 2015

PvdA Utrecht ondertekent maatschappelijk akkoord ‘Onderhuids’

De PvdA Utrecht heeft deze week het Maatschappelijk Akkoord ‘Onderhuids’ ondertekend. In dit akkoord staan concrete oplossingen voor de aanpak van racisme en raciale discriminatie in Nederland. Het akkoord bevat concrete en haalbare oplossingen over arbeidsmarktdiscriminatie en racisme op de werkvloer, racisme en onderwijs, racisme en voetbal, het slavernijverleden en etnisch profileren. Het akkoord is hier te vinden.

Voorzitter Lou Repetur: “Het mooie aan dit maatschappelijk akkoord en aan onderhuids.nl is dat zij een inclusieve samenleving helpen vormgeven waar ruimte is voor een ieder. Juist ook voor hen die het moeilijk vinden om met etnische en/of raciale verschillen om te gaan. De angsten en vooroordelen mogen er zijn omdat iedereen ze heeft. De uitingsvormen van die angsten en vooroordelen worden wel benoemd, besproken en geprobeerd het onrecht wat ze betekenen om te buigen in empathie en solidariteit. Inclusie in plaats van exclusie en erkenning voor de ingewikkeldheid daarvan als je allen recht wilt doen. Dat genuanceerde verhaal zal het uiteindelijk winnen van de wij-zij discussies die nu het discours zo domineert.”

Wil je meer weten over het akkoord of het zelf ook ondertekenen? Ga dan naar de website van Onderhuids.