1 augustus 2014

PvdA Utrecht stelt schriftelijke vragen over nieuwsbericht “Thuishulpen dupe van bezuinigingen”

Volgend jaar zullen door bezuinigingen bij gemeenten meer dan 10.000 thuishulpen op straat komen te staan. Hiervoor waarschuwt de koepel van werknemers in de thuiszorg (BNT) vandaag. Volgens de BNT zullen veel van deze thuishulpen ervoor kiezen om, tegen minder loon en zonder pensioenopbouw, aan de slag te gaan als alfahulp.

Deze ontwikkeling heeft niet alleen gevolgen voor de werknemers, maar ook voor de cliënten die gebruik maken van thuishulp. Zij krijgen te maken met een groter en wisselende groep zorgverleners.

De PvdA Utrecht maakt zich ernstig zorgen over deze ontwikkelingen. Wij staan voor kleinschalige zorg in de buurt met een klein, maar vast team aan zorgverleners. Daarnaast maakt de PvdA Utrecht zich sterk voor duurzame banen die zorgen voor bestaanszekerheid, waarbij werknemers rechten bij opbouwen. De ontwikkeling die BNT schetst gaat in tegen deze principes.

Naar aanleiding van het nieuwsbericht van de NOS stellen wij het College de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het College bekend met het probleem zoals geschetst door BNT in het artikel “Thuishulpen dupe van bezuinigingen” van de NOS op 1 augustus 2014? Kan het college aangeven wat zij van deze ontwikkeling vindt?

2. Kan het college aangeven welke gevolgen deze ontwikkeling voor de huidige werknemers heeft? Hoeveel thuishulpen komen er in Utrecht op straat te staan en hoeveel van deze thuishulpen zullen worden ingezet als alfahulpen?

3. Kan het college aangeven welke gevolgen deze ontwikkeling voor de zorgvragers heeft?

4. Wat gaat het College doen om de ongewenste effecten voor de bewoners die zorg nodig hebben en werknemers die straks wellicht ontslagen worden tegen te gaan?

5. In welke fase zit de aanbesteding van de thuiszorg in Utrecht momenteel? Wordt er in deze procedure rekening gehouden met de waarschuwingen zoals geuit door de BNT in het artikel van 1 augustus? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bouchra Dibi via 06-23121444.