18 juni 2014

PvdA Utrecht teleurgesteld in doorgaan verbreding A27

AmelisDe PvdA Utrecht heeft met grote teleurstelling kennis genomen van het feit dat kabinet vasthoudt aan de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. De Utrechtse PvdA-fractie heeft zich sinds het begin van de plannen verzet tegen de verbreding buiten de bestaande bak ten koste van een gedeelte van het bos Amelisweerd. Een verbreding binnen de bak en het invoeren van een snelheid van 80 km per uur was niet alleen een goedkoper alternatief, maar zou ook de leefbaarheid van bewoners in de omliggende wijken ten goede komen.

PvdA-raadslid Gadiza Bouazani: “Onbegrijpelijk dat ondanks dat uit het CPB-rapport en de studie van de TU-Delft blijkt dat verbreding niets oplevert voor de economie, een meerderheid in de Tweede Kamer toch hieraan vasthoudt. Uitstel en de situatie over een x-aantal jaar nogmaals bekijken was een logischere oplossing geweest. Zowel voor de bewoners, als de schatkist, als de natuur. Daarnaast toont het CPB-rapport aan dat van de onveilige situatie bij een verbreding binnen de bak, zoals de commissie Schoof veronderstelde, geen sprake is. Het is jammer dat we onze eigen PvdA-fractie in de Tweede Kamer hier niet van hebben kunnen overtuigen.”.

Bouazani voorziet ook problemen voor de inwoners van Overvecht: “Nu de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht, de NRU, met 10 jaar is uitgesteld en volgens verwachting pas in 2028 gereed zal zijn, zal dat de bottleneck van Utrecht worden. Het verkeer zal daar, door meer toestroom van de A27, vast komen te staan. De bewoners van Overvecht zijn daar de dupe van. Het kabinet had beter eerst kunnen investeren in de opwaardering van de NRU dan in de verbreding van de A27.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gadiza Bouazani (06-12392015).