Door Rick van der Zweth op 15 mei 2019

PvdA wil een groen Daalsepark

Vorige week werd in de gemeenteraad  het voorstel “Kop Amsterdamsestraatweg / Oude Daalstraat” besproken, oftewel het Daalsepark. Het Daalsepark met haar betonnen schaapjes heeft grote waarde gekregen voor de bewoners eromheen.

Bewoners willen een groen park

In een wijk met weinig groen en waar dagelijks grote hoeveelheden verkeer doorheen trekken, wordt er veel waarde gehecht aan het groen dat er is. Al lange tijd zetten bewoners zich onverminderd in voor een groen park met waarde voor de wijk. De PvdA steunt de bewoners hierin.

Waarom verdienen op dit kleine stukje grond?

Het voorstel van het college van GroenLinks, D66 en CU was om twee “varianten” te kiezen (twee invullingen van gebied), nog voordat hier met de bewoners gesproken was. Een rare volgorde, wat de PvdA betreft. Ook wil het college per se €1,4 miljoen verdienen op dit kleine stukje groen. Een onbegrijpelijke redenatie: in het Daalsepark moet per se geld verdiend worden door het park vol te bouwen, terwijl 500 meter verderop nog €15 miljoen is uitgetrokken om de woningen van de Croeselaan juist weer te slopen.

Samen met bewoners

De PvdA wil een groen Daalsepark met waarde voor de wijk. Dat betekent een mooi park waar de buurtbewoners kunnen recreëren en waar dat beetje groen is dat zo hard nodig is in deze wijk. Natuurlijk kan het ook nodig zijn dat er woningen in het gebied komen, onze stad kent ten slotte enorme woningnood, maar dat moet wel bijdragen aan een mooie invulling van het gebied. Deze invulling moet sámen met de bewoners gebeuren. En dus niet van te voren worden vastgesteld en ook zeker niet vanuit de wens om hier eens lekker geld te gaan verdienen.

Tegenstem

Wij hebben dan ook niet kunnen instemmen met het voorstel. Samen met bewoners werken we verder aan een mooie invulling van het gebied met dat broodnodige groen.

 

Rick van der Zweth

Rick van der Zweth

Onze Stad Objectief gezien gaat het goed met Utrecht. De stad is rijker en populairder dan ooit. Mensen wonen graag in onze stad. Tegelijkertijd bestaat de stad steeds meer uit twee verschillende werelden. De wereld van degenen die het dure leven in de stad kunnen betalen en die van Utrechters die nauwelijks rondkomen en hun wijk

Meer over Rick van der Zweth