13 oktober 2015

PvdA wil onderzoek effecten afsluiting Weerdsingel

WeerdsingelDe gemeente moet de effecten van de afsluiting van de Weerdsingel onderzoeken. Dit stellen de Verkeerswerkgroep Pijlsweerd en ondernemers aan de Amsterdamse straatweg voor. Ik vind het een goede suggestie en heb er vandaag daarom schriftelijke vragen over gesteld, samen met mijn collega Thijs Weistra van GroenLinks. De Weerdsingel is vanaf vandaag een maand afgesloten voor doorgaand autoverkeer.

Aanvankelijk zou het verkeer op de Weerdsingel ter hoogte van de Monicabrug permanent onmogelijk worden gemaakt om onnodig doorgaand autoverkeer door de stad te beperken. De coalitie van D66, GroenLinks, VVD en SP besloot echter af te zien van deze ‘knip’ en te kiezen voor het ‘knijpen’ van verkeer. Bij zo’n ‘knijp’ kan het verkeer nog wel doorrijden, maar duurt het alleen veel langer, doordat op diverse plaatsen stoplichten veel langer op rood staan.

De PvdA was van het begin af aan sceptisch over deze knijp en de gevolgen ervan, bijvoorbeeld voor de directe leefomgeving en de bereikbaarheid. Ook veel bewoners en ondernemers hebben deze zorgen. De huidige praktijk laat zien dat met name de as Willem van Noortstraat-Kaatstraat-Oudenoord-Monicabrug erg druk is, wat overlast en soms onveilige situaties veroorzaakt.

De suggestie van de Verkeerswerkgroep Pijlsweerd, in samenspraak met ondernemers aan de Amsterdamsestraatweg, om de gevolgen van de tijdelijke afsluiting van de Weerdsingel (voor verkeer, economische effecten, luchtkwaliteit en draagvlak) in kaart te brengen en die te vergelijken met de huidige situatie van de knijp, vind ik dan ook een goed idee. Samen met mijn collega Thijs Weistra vraag ik het college welke aspecten kunnen worden onderzocht en of het college hiertoe bereid is. Ook willen we weten wat het college op korte termijn gaat doen aan de overlast van de knijp en wanneer we de eerste evaluatie ervan ontvangen.

Lees hier onze schriftelijke vragen: SV meten van effecten de afsluiting van de Weerdsingel (2)