13 juli 2020

PvdA: woningbouw en duurzame energie kunnen prima samen in Rijnenburg

Het dossier Rijnenburg speelt allang en is zeer interessant. Hier worden wonen, duurzame energie en roeiwater met elkaar verbonden. Ook de Tweede Kamer discussieerde over de plannen voor Rijnenburg. 

Voor de vorige economische crisis hebben diverse partijen gronden aangekocht, met als bedoeling daar duizenden woningen te bouwen. Woningen die onze stad broodnodig heeft. Die economische crisis leidde echter tot tijdelijk uitstel van deze plannen.  

Teleurstellend 

Eindelijk was het in de Utrechtse gemeenteraad dan zover: na diverse technische bijeenkomsten en urenlange debatten in de commissie behandelde de raad afgelopen donderdag het voorstel voor het energielandschap Rijnenburg. 

Raadslid Bülent Isik vindt het teleurstellend dat dit college voor het aanpakken van de wooncrisis alleen kijkt naar oplossingen in de stad, de zogenaamde verdichting. Isik: “Wij vinden dit geen goede zaak. Er zijn, bijvoorbeeld als je kijkt naar leefbaarheid, grenzen aan de groei! De woonproblemen kunnen niet alleen in de stad worden opgelost. Er moet juist ook gekeken worden naar gebieden aan de rand van de stad, zoals Rijnenburg. 

Duurzame energie en woningbouw hand in hand in Rijnenburg 

De PvdA Utrecht vindt dat het voorstel van het college een veel te eenzijdige blik werpt op Rijnenburg. Bülent Isik: “Wij willen geen en/of scenario, maar een en/en verhaal. Voor ons moeten duurzame energie en woningbouw hand in hand gaan! Wij hebben nu de ideale mogelijkheid om niet alleen de klimaatcrisis maar ook de wooncrisis aan te pakken.  

Woningen bouwen 

Daarom heeft de PvdA samen met de VVD, S&S en het CDA een amendement ingediend om nu te starten met het maken van plannen voor woningbouw en mobiliteit zodat in 2030 de schop de grond in kan en er gestart kan worden met woningbouw in Rijnenburg. De behoefte aan betaalbare koop- en huurwoningen woningen in Utrecht is groter dan ooit tevoren. De wachttijd voor een sociale huurwoning is inmiddels opgelopen tot 11 jaar. En in de Merwedekanaalzone worden huizen gebouwd die voor vrijwel iedereen onbetaalbaar zijn. Rijnenburg biedt dus een uitgelezen kans het woningprobleem aan te pakken. 

De reactie van het college hebben we natuurlijk eerder gehoord: het komt bij de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) aan de orde. Er is veel behoefte aan bouwen in Rijnenburg en veel partijen hebben behoefte aan zekerheid hierover. Dit is essentieel voor de toekomst van de stad. Daarom diende de PvdA een motie in waarin vastgelegd wordt dat we bij de RSU te gaan bouwen in Rijnenburg na 2030.  

Mobiliteit 

Naast woningbouw is ook mobiliteit een onderwerp van belang. Isik: “In de discussie over woningbouw geeft het college telkens aan dat er geen middelen zijn voor mobiliteit. Dat zien wij ook, maar waarom is hier dan nog geen actie op ondernomen? Regeren is ook vooruitzien, de wethouder had al kunnen lobbyen voor deze middelen. Daarom willen we de wethouder toch vragen om snel met het Rijk, de Provincie en de grondeigenaren te gaan praten om te kijken hoe we deze middelen bij elkaar kunnen vinden, ook door eventueel zelf te sparen”. Ook hierover diende Isik een motie in. 

Isolatie van huidige woningen 

In de commissie hebben we eerder aandacht gevraagd voor de isolatie van de huidige woningen in Rijnenburg. De wethouder heeft aangegeven dat de middelen uit het omgevingsfonds hier primair voor bedoeld zijn. Wij vinden dat dit onvoldoende zekerheid biedt voor de bewoners en willen de wethouder dan ook vragen dit expliciet op te nemen in het raadsvoorstel. Daarom dienen wij hiervoor een amendement in, waarin besloten wordt dat de huidige woningen goed geïsoleerd worden en dat er geluidswerende maatregelen getroffen worden. 

Overleg met grondeigenaren

Uit correspondentie en op de raadsinformatiebijeenkomsten blijkt dat er bijzonder slecht contact is met de grondeigenaren in Rijnenburg.  Wij zijn voorstander van actief grondbeleid, waardoor we de grond zelf in bezit zouden hebben. Dat is niet het geval, maar er moet wel gesproken worden. Polderen in de polder! Via de een motie willen wij het college opdracht geven om binnen een jaar afspraken te maken met grondeigenaren over duurzame energie, woningbouw en mobiliteit. 

Exploitatieduur windmolens 

In het raadsvoorstel spreekt het college over de SDE – subsidie en daar bijbehorende exploitatieperiode van 20 jaar voor windmolen en zonnevelden. Wij willen via een amendement in het raadsvoorstel opnemen dat, afhankelijk van het moment van realisatie van windmolens en zonnevelden, de exploitatieduur niet langer wordt dan 20 jaar.  

Moties en amendementen 

Met deze link kunt u alle moties en amendementen die in het debat zijn ingediend teruglezen. 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/Details/Utrecht/b25f250f-d487-4ce5-93b3-efb84d24567a 

Ontevreden 

Na afloop van het debat toonde Bülent Isik zich niet tevreden: “Onze moties en amendementen zijn niet aangenomen. Hierdoor is er geen zicht op het kunnen bouwen van woningen direct na 2030. Het is zo zonde. Zonde voor onze stad en voor de mensen die al jarenlang wachten op een betaalbare woning. Wij wilden de en/en oplossing: een energielandschap in Rijnenburg, gecombineerd met het bouwen van woningen. Niet alleen had het goed gekund, het is ook ongelooflijk nodig!”