23 juli 2014

PvdA zet vraagtekens bij nieuwe zorgorganisatie Incluzio

bouchra14Op 15 juli jongstleden maakte het Utrechtse college bekend dat de subsidieaanvraag van Incluzio voor de buurtteamorganisatie in Utrecht het best werd beoordeeld door een beoordelingscommissie. Het Schiedamse Incluzio maakt onderdeel uit van Facilicom, dat met 57 bedrijven staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Facilicom is een bedrijf met winstoogmerk en een grote dienstverlener in de beveiliging, techniek, catering en schoonmaak. In de zorgbranche is Facilicom onervaren. De PvdA heeft grote vraagtekens bij deze aanbesteding en gaat in de commissiebehandeling opheldering vragen van het Utrechtse college.

Facilicom is een bedrijf met een omzet van meer dan 1 miljard. De PvdA wil van het Utrechtse college horen hoe zij kan waarborgen dat Incluzio niet alleen de gemakkelijke zorggevallen gaat behandelen en de complexere (en duurdere) niet onbehandeld laat. Daarnaast wil de partij inzicht in hoe de gemeente gaat controleren dat er geen gelden uit de buurtteamorganisatie worden overgeheveld naar andere organisatieonderdelen van Facilicom. Omdat het hier een subsidieaanvraag van meer dan 50 miljoen betreft wil de PvdA ook zekerheid dat alle bedrijfsonderdelen van Facilicom goed zijn doorgespit. Ten slotte wil de partij weten wie zitting namen in de aanbestedingscommissie.

PvdA-raadslid Bouchra Dibi: “Het gaat mij er vooral om dat straks met de komst van de buurtteams op 1 januari 2015 iedereen die zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Ik vraag me af of deze grote organisatie met winstoogmerk uit Schiedam en geen ervaring en feeling met de Utrechtse zorg werkelijk beter is dan de organisatie die de Utrechtse zorgorganisaties gezamenlijk wilden oprichten. En wat gaat er met de medewerkers van de Utrechtse zorgorganisaties gebeuren? Ik heb grote twijfels en ben heel benieuwd hoe het college dit gaat uitleggen.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bouchra Dibi (06-23121444).