5 februari 2015

PvdA: zorgen over het stijgende aantal meldingen van ouderenmishandeling

elderly-people-294088_640De PvdA maakt zich grote zorgen over het stijgende aantal meldingen van ouderenmishandeling. Uit cijfers van het Steunpunt Huiselijk Geweld blijkt dat het aantal meldingen over mishandelingen van ouderen in 2013 en 2014 is toegenomen, van 43 in 2012 naar 91 in 2013 naar 115 in 2014.

Behalve het toenemen van het aantal meldingen, maakt de PvdA zich ook zorgen over de opvang van deze ouderen. De PvdA heeft begrepen van de Adviescommissie Ouderen en Veilig Thuis dat er in Utrecht geen speciale plekken zijn voor de opvang van mishandelde ouderen. Als zij een opvangplek nodig hebben, vanwege de mishandeling, worden zij doorgestuurd naar de daklozenopvang of het blijf van mijn lijf huis. De PvdA vindt dit geen geschikte plekken voor (kwetsbare) ouderen. Veel ouderen hebben zowel fysieke (slecht ter been, gebruik makend van een rollator) als mentale problemen (bijvoorbeeld dementie), wat deze opvangplekken ongeschikt maakt.

Ouderen die mishandeld worden kunnen zich melden bij een buurtteam. Al eerder heeft de PvdA haar zorgen geuit over het ontbreken van expertise op het gebied van ouderenmishandeling op dit moment bij de buurteams. Al deze zorgen hebben ertoe geleid dat PvdA-raadslid Bouchra Dibi vragen heeft gesteld aan het college over ouderenmishandeling. Lees hier de schriftelijke vragen van Bouchra.

Voor meer informatie: Bouchra Dibi 06-23121444