19 mei 2016

Rechter tikt Utrechts college op de vingers

Goed nieuws voor Utrechters met een beperking en oudere inwoners van onze stad. De rechter besloot gisteren dat huishoudelijke hulp maatwerk moet zijn. De hoogste bestuursrechter floot het college van D66, GroenLinks VVD en SP hierover onomwonden terug. De rechter oordeelde gisteren dat om vast te stellen hoeveel huishoudelijke hulp thuiszorgcliënten nodig hebben, gedegen onderzoek nodig is. Anderhalf uur toekennen aan iedere aanvrager, zoals nu in Utrecht gebeurt, is in strijd met de wet.

Twee inwoners van Utrecht stonden gisteren tegenover hun gemeente in de rechtszaal omdat ze het er niet mee eens waren dat ze gekort waren op hun huishoudelijke hulp. Onder de nieuwe regels krijgen veel Utrechters aanzienlijk minder hulp en ondersteuning dan voorheen, zonder dat er naar hun situatie is gekeken.

Geld op de plank
Mijn fractie heeft herhaaldelijk gewaarschuwd dat dit niet is hoe de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) is bedoeld. Dat bleek aan dovemans oren gericht, met als gevolg een stortvloed aan bezwaarschriften en beroepszaken door cliënten. Het is dan ook niet uit te leggen dat er €5 miljoen van het budget voor zorg en ondersteuning op de plank blijft liggen.

One size fits all
Ondanks onze waarschuwingen, zette het college van B en W het beleid voort. Dat is in strijd met de wet, oordeelde de rechter gisteren. Maatwerk kan alleen na een zorgvuldig onderzoek naar wat iemand nodig heeft. Ook de plannen van het college om de toekenningsnorm te verruimen van 1,5 naar 2 uur, zijn niet voldoende. De gemeente mag niet zomaar kiezen voor een ‘one size fits all-oplossing’.

Voorjaarsnota
De uitspraak heeft ingrijpende gevolgen. Vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering zal ik samen met het CDA en de SP aan het college vragen wat dit betekent voor mensen die op hun hulp gekort zijn. De plannen voor 2017 die het college deze week in de Voorjaarsnota presenteerde, zullen moeten worden aangepast. Die aanpassing moet ervoor zorgen dat het geld terechtkomt bij de mensen die het nodig hebben. Tijdens het debat over de Voorjaarsnota zal dat dan ook een van onze prioriteiten zijn. We zullen het college indien nodig, met de uitspraak van de rechter om de oren slaan.

 

Voor vragen kun je contact met me opnemen via 06 18119590 of m.haage@utrecht.nl

Volg me op twitter: @marleenhaage