24 april 2015

Schriftelijke vragen over TivoliVredenburg

Afgelopen dinsdag viel er in de grote zaal van muziekcentrum TivoliVredenburg een enorme plafondplaat naar beneden. De inspectie die daarop volgde, bracht aan het licht dat er nog meer platen loszaten. Er was op het moment van het incident gelukkig geen optreden in de zaal. Was de plaat losgekomen boven een dansende menigte, dan had dat zonder meer tot slachtoffers geleid.

Daarnaast meldde het college van B&W de gemeenteraad vandaag in een brief dat het oplossen van de geluidslekken veel meer geld kost dan aanvankelijk werd voorzien. Het dichten van de geluidslekken kost minstens het dubbele (€600.000) van wat was geraamd. Het college kondigt aan bij de Voorjaarsnota een voorstel te doen voor de dekking hiervan.

Het levensgevaarlijke incident met de plafondplaat en de forse kostenoverschrijding zijn reden voor de fractie van de Partij van de Arbeid om het college schriftelijke vragen te stellen.

We willen onder meer weten wat de oorzaak is van het naar beneden storten van de plaat en het loszitten van enkele andere. Wat gaat het incident en de nasleep ervan kosten? We willen dat mensen veilig van het mooie pand gebruik kunnen maken en daarom vragen we of ook de andere zalen aan een grondig onderzoek worden onderworpen.

Naar aanleiding van de gemelde kostenoverschrijding vragen we onder andere waar het college de extra kosten van gaat betalen. Wij vinden het van groot belang dat dit niet ten koste gaat van het geld dat begroot is voor cultuur in de wijken.

 

Voor vragen kun je contact met ons opnemen.

Marleen Haage: 06 18119590 of m.haage@utrecht.nl
Ruben Post: 06 38604652 of ruben.post@utrecht.nl

 

Volg ons op twitter:

@marleenhaage

@PostRuben