25 april 2014

Slap (ak)koord biedt alle ruimte!

Het nieuwe coalitieakkoord maakt weinig concrete keuzes en schuift veel vooruit. Er is in ieder geval veel van de politieke standpunten ingeleverd door deze 4 partijen om samen in te kunnen zetten op het stevige fundament wat er in de stad is neergelegd. In de tweede alinea van het nieuwe akkoord noteren wij: “dit college bouwt verder op wat is ingezet…..”

Naast een aantal herkenbare zaken als werkgelegenheid, de gunstige economische positie van Utrecht, duurzaamheid en ruimte voor initiatieven en samenwerken ontbreken echte keuzes op het gebied van bereikbaarheid (is VVD nu in eens tegen de verbreding van de A27 of wordt de weerstand uit de stad weg gepoetst?). Daarnaast verdwijnen de lagere functies bij de gemeente (GL laat medewerkers stadswerken vallen). Schuift de SP langdurige zorg bij een collega in de portefeuille, vergeet de sociale huurwoningen en heeft geen sociaal beheerders teruggehaald in de buurthuizen na alle grote woorden tijdens de campagne. D66 investeert alleen in excellentie in het onderwijs en rept met geen woord over uitsluiting in het onderwijs. Daarnaast knijpt D66 zodanig in de subsidie van de bibliotheek dat ieder initiatief voor nieuwe huisvesting zal stranden.

Gelukkig wordt er weinig echt nieuw beleid voorgesteld omdat deze nieuwe coalitie ‘Vooruit’ kan met al het goede wat de afgelopen jaren mede dankzij de PvdA is ingezet. Aandacht en inzet voor de langdurige zorg kan zeker op onze steun rekenen. Dat is prima omdat de slagkracht en uitvoeringsgerichtheid fors omhoog moet. De Werk en Inkomen paragraaf is bijna een één op één kopie van het PvdA-beleid. PvdA-voorstellen als meer arbeidsplaatsen van gehandicapten, het beschikbaar blijven van de U-pas voor inkomens tot 125% van het sociaal minimum, het toestaan van tijdelijk werk eenvoudiger maken vanuit de bijstand en het niet verplicht maken van een tegenprestatie in de bijstand zijn hierin opgenomen.

Dit akkoord biedt de PvdA volop kansen om samen met de inwoners van deze gemeente het nieuwe college te laten zien waar het echt om gaat: werken, wonen en zorg! Bezuinigen op subsidies die mensen juist ondersteunt bij hun eigen initiatief? Te weinig aandacht voor kwetsbare mensen die een steuntje in de rug verdienen? Hen mag je niet aan de kant schuiven wat de PvdA betreft.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met fractievoorzitter Gilbert Isabella (06-52320429).