11 juli 2019

Slotdebat Voorjaarsnota: PvdA wil verschil maken voor Utrechters

Vandaag wordt de Voorjaarsnota 2019 in de Utrechtse gemeenteraad besproken.

Verdeelde stad

Utrecht is al lange tijd een verdeelde stad. Verdeeld tussen mensen die in onze stad alles vinden waar ze van gebruik willen maken en mensen die het niet redden. Zij maken zich zorgen over het vinden van werk, kunnen geen betaalbaar huis vinden waardoor zij de wijk of soms zelfs de stad moeten verlaten en vragen zich af of zij het beste onderwijs of zorg voor hun kinderen kunnen krijgen.

Deze tweedeling neemt toe. Steeds vaker hoor je dat ook mensen die het eigenlijk best goed hebben – ook met een prima baan, een modaal inkomen en een afgeronde opleiding – ondervinden hoe lastig het is deze kansen te kunnen grijpen in Utrecht. Betaalbare woningen, koop of huur, zijn onvindbaar. Goed werk, met een vast contract en een fatsoenlijk salaris, is voor velen een zeldzaamheid. En het beste onderwijs is door het lerarentekort en kortingen op de onderwijsbudgetten niet vanzelfsprekend. Voor steeds meer Utrechters werkt het systeem simpelweg niet meer.

Beleid beïnvloeden

De PvdA vindt dat dat anders kan, anders moet.  De bespreking van de Voorjaarsnota is een mooie gelegenheid om het beleid te beïnvloeden. Met genoeg steun voor een motie of amendement kun je een hoop voor elkaar krijgen. Rick van der Zweth diende vanmiddag verschillende moties in op het gebied van wonen, onderwijs, veiligheid, culturr en kinderarmoede. De stemmingen zijn vanavond laat.

Moties

De PvdA heeft de volgende moties ingediend:

 • vraag om een plan van aanpak voor vitale winkelgebieden
 • twee extra fulltime handhavers voor een periode van 5 jaar om bij te springen in de wijken waar onrust en veel onveiligheidsgevoelens zijn
 • het inzichtelijk maken van de effecten van grote verkeersmaatregelen
 • klimaatadaptatie altijd als uitgangspunt nemen bij het onderhoud en de inrichting van de openbare ruimte
 • financiering van de Taalschool en de Brede School Academie
 • het instellen van een fonds om het lerarentekort te bestrijden waaruit maatregelen en maatwerk gefinancierd kunnen  worden
 • onderzoeken van het aanmeldbeleid voor basisscholen om willekeur te voorkomen
 • het aannemen van praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen in de wijken waar dat hard nodig is
 • het instellen van een noodfonds, gefinancierd uit de onderbesteding van de U-pas, om kinderen die opgroeien in armoede te ondersteunen
 • het in eigen dienst van de gemeente nemen van werknemers bij de catering en de schoonmaak
 • het invoeren van de Fair Practice Code in de culturele sector

 

Lees de volledige bijdrage van Rick van der Zweth hier:

Spreektekst slotdebat