Voorjaarsnota 2019: stadsbestuur biedt geen oplossing voor toenemende ongelijkheid

Door Rick van der Zweth op 16 mei 2019

Voorjaarsnota 2019

In de vandaag gepresenteerde Voorjaarsnota 2019 zien we positieve dingen voor onze stad en de Utrechters, maar de PvdA mist de ambitie voor kansengelijkheid voor alle Utrechters.

“Utrecht is een verdeelde stad, met grote verschillen tussen mensen en wijken. Dit zien we terug op de woningmarkt, in het onderwijs, de zorg, de arbeidsmarkt en veiligheid. Dit vraagt om een échte aanpak van ongelijkheid en niet om een passieloos stuk over ‘balans in de dynamiek’” aldus fractievoorzitter Rick van der Zweth.

Wonen

In Utrecht is grote behoefte aan betaalbare woningen. Wachttijden voor sociale huurwoningen lopen op tot tien jaar, koopwoningen worden ver boven de vraagprijs verkocht, buitenlandse beleggers kopen massaal woningen op en projectontwikkelaars krijgen steeds meer macht. Het is een mooie stap dat een deel van de erfpachtopbrengsten ingezet worden voor betaalbare woningbouw in Utrecht, maar wel een druppel op een gloeiende plaat.

Ongelijkheid

Er zijn ook tegenvallers. Er wordt bezuinigd, de – groots gebrachte – ambities uit het coalitie akkoord worden nu al afgezwakt en verschillende projecten zijn vertraagd. Zonde. Het mist het college hier aan daadkracht. Zonde, vooral omdat er nog zo veel meer nodig is in Utrecht. “De ongelijkheid in het onderwijs, de gezondheidsverschillen per wijk en nog altijd kan bijna 20% van de Utrechters niet rondkomen,” zegt Rick van der Zweth. “En er komen grote opgaves aan: de tekorten op de jeugdzorg, het enorme lerarentekort en de extra investeringen die nodig zijn om achterstanden in het onderwijs tegen te gaan, te meer omdat we hier in Utrecht door het rijk 6 miljoen euro op gekort zijn”.

Er wordt gelukkig geld uitgetrokken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, wat echt nodig is omdat juist deze mensen vaak aan de kant staan terwijl zij graag willen werken. Ook zijn we blij dat er extra geld naar het MBO gaat, om dit de waardering te geven die het verdient.

Onder onze ogen neemt de ongelijkheid op de woningmarkt en het onderwijs toe en de gezondheidsverschillen blijven groot. Als we de ongelijkheid in onze stad echt willen aanpakken, is veel meer nodig.

Rick van der Zweth

Rick van der Zweth

Onze Stad Objectief gezien gaat het goed met Utrecht. De stad is rijker en populairder dan ooit. Mensen wonen graag in onze stad. Tegelijkertijd bestaat de stad steeds meer uit twee verschillende werelden. De wereld van degenen die het dure leven in de stad kunnen betalen en die van Utrechters die nauwelijks rondkomen en hun wijk

Meer over Rick van der Zweth