16 juli 2015

Thuiszitters in Utrecht

Utrecht telt 40 thuiszittende kinderen. Dat antwoord kreeg ik toen ik de wethouder onderwijs vorige maand vroeg hoeveel thuiszitters er in onze stad geregistreerd staan. Per 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht passend onderwijs te vinden voor iedere leerling. Toch zijn er nog steeds kinderen die niet naar school gaan. De redenen hiervoor verschillen maar in alle gevallen is het onwenselijk.

Er zijn verschillende vormen van thuiszittende kinderen. Bij de categorie ‘absoluut verzuim’ is sprake van een leer- of kwalificatieplichtige jongere die niet op een school ingeschreven staat. Een ‘thuiszitter’ is een ingeschreven leerling die langer dan vier weken verzuimt, zonder dat er sprake is van een vrijstelling van de leerplicht.

Uit cijfers van het ministerie van Onderwijs blijkt dat in 2014 bijna 8000 leerplichtige kinderen niet naar school gaan. Het gaat hier om zowel absoluut verzuim als thuiszitters. Daarnaast zijn er circa 4.500 kinderen vrijgesteld van de leerplicht onder artikel 5a van de leerplichtwet, omdat ze op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt zijn om tot een school te worden toegelaten. Tweede Kamerlid Loes Ypma maakte zich eerder al hard voor deze groep.

De PvdA vraagt zich af of alle thuiszitters in Utrecht goed in beeld zijn en daarom stelde ik er schriftelijke vragen over.

 

Voor meer informatie kun je contact met me opnemen via g.bouazani@utrecht.nl of 06 12392015.

Volg me op twitter: @GadizaBouazani