2 november 2018

Motie ‘Stop per direct met lidmaatschap AmCham’ is aangenomen

De actuele motie van de PvdA, GL, SP en PvdD om het lidmaatschap van lobbyclub AmCham per direct op te zeggen is aangenomen.

De gemeente Utrecht is lid van AmCham.  Naast het bieden van een netwerkfunctie, voert AmCham een agressieve lobby  voor lagere belastingen. Zij waren bovendien langere tijd tegen afschaffing van de dividendbelasting en zijn tegen maatregelen om belastingontwijking te voorkomen. AmCham’s moederorganisatie, de US Chamber of Commerce, lobbyt tégen maatregelen rondom klimaatverandering, bescherming van het milieu en tegen regulering van de verkoop van tabaksproducten. De US Chamber of Commerce mengt zich daarnaast actief  in de Amerikaanse politiek, waarbij zij zich vooral richt op de rechterflank van de Republican Party.

Utrechts lidmaatschap per direct opzeggen

Utrecht is met haar betaalde lidmaatschap onderdeel  van deze lobby en legitimeert daarmee de doelen en uitgangspunten van AmCham. Al eerder stelde de PvdA, mede namens GroenLinks, de SP en de Partij voor de Dieren, vragen hierover aan de wethouder. De doelen en uitgangspunten van AmCham en haar moederorganisatie stroken totaal niet met die waar de gemeente Utrecht voor staat, namelijk eerlijke belastingen, waar juist ook grote bedrijven en multinationals hun eerlijke deel van moeten betalen. Bovendien is de gemeente Utrecht een sterk voorstander  van maatregelen rondom klimaatverandering, bescherming van het milieu, en het terugdringen van roken.

De antwoorden van de wethouder waren echter zo onbevredigend dat de partijen donderdag 1 november een motie hebben ingediend om het lidmaatschap per direct door de gemeente te laten opzeggen. Naast de indieners werd de motie ook gesteund door Student & Starter en Denk. Tegen de motie stemden D66, VVD, Stadsbelang Utrecht, ChristenUnie, CDA en de PVV.