Verantwoording fractievergoeding 2018

13 mei 2019

In het kader van transparantie en integriteit publiceren wij de verantwoording van de fractievergoeding en de controleverklaring van de onafhankelijke accountant over 2018.

controleverklaring onafhankelijke accountant (Deloitte)

controleverklaring accountant – bijlage