3 juni 2020

Verder na Corona: een stad voor iedereen

Langzaam gaat de stad van het slot. Wij hebben grote waardering voor iedereen die hier aan bij heeft gedragen en ook nu erop toeziet dat dit goed verloopt. Het gaat zeker spannend worden.

Debat

Vorige week debatteerde de gemeenraad over de gevolgen van Covid-19, met name op gebied van werk en inkomen, economie en veiligheid. Deze week ging het debat vooral over bestaanszekerheid en onderwijs. Rick van der Zweth voerde namens de PvdA het woord.

Solidair met meest kwetsbaren

Rick: “Het -hopelijk- naderende einde van de gezondheidscrisis kan echter het begin worden van een diepe economische crisis. Wij maken ons als PvdA zorgen dat deze crisis de komende jaren juist de meest kwetsbaren in onze stad raakt. Mensen met onzekere contracten die als eerste hun werk verliezen, mensen met een laag inkomen die als eerst in de knel komen en kinderen met achterstanden in het onderwijs die juist geen school kunnen missen. Juist nu moeten wij solidair zijn met de meest kwetsbare Utrechters en is een overheid nodig die regie pakt en naar hen omkijkt. Nu de stad langzaam van het slot gaat, is de kans op verdeeldheid in Utrecht groter dan ooit”.

Bestaanszekerheid

Het is noodzakelijk om de bestaanszekerheid van mensen op een fatsoenlijk en leefbaar peil te houden. Afgelopen maanden heeft de gemeente snel de broodnodige maatregelen hiervoor genomen. Dat is positief maar ook tijdelijk. Ook komende tijd mogen mensen in Utrecht niet door het ijs zakken.

Wij vragen ons af welke voorbereidingen er getroffen worden voor de toename op inkomens-ondersteuning en schuldhulpverlening? Hoe gaat dit college ervoor zorgen dat mensen niet door het ijs zakken? Het opschalen van ambtenaren om mensen snel te helpen is een goed begin, maar volgens ons is er meer nodig.

 • Vaker schulden (versneld) kwijtschelden wanneer mensen extra in de problemen komen door Corona, zeker gelet op de verwachte toename crisismeldingen.
 • Handhaaf, ook voor de lange termijn, de stop op huisuitzettingen en toepassen minder strenge kostendelersnorm.
 • Stel samen met de voedselbank een plan op hoe om te gaan met de toename aan deelnemers, ook op de lange termijn, en ondersteun desnoods als gemeente via coupons.
 • Mondkapjes worden onderdeel van het openbare leven maar zijn aan de prijs. Bied deze gratis of met korting aan via de U-pas.
 • Steun ook kleine culturele initiatieven die hun inkomen deels of geheel hebben zien wegvallen en nu geen aanspraak kunnen maken op steun.
 • Stel vervoer voor kwetsbare groepen, zoals dementerende ouderen, en voor de dagopvang zo snel mogelijk beschikbaar.
 • Huurkorting voor kleine ondernemers die huren bij de gemeente laat nog op zich wachten terwijl de crisis juist acuut is. Biedt kleine ondernemers, zeker die al hun inkomsten zijn kwijtgeraakt, met spoed deze steun.

Gelijke kansen in het onderwijs

Het onderwijs start langzaam op in haar normale vorm. De leraren en scholen verdienen een groot compliment voor hoe zij in korte tijd het onderwijs op afstand hebben ingericht.

Rick: “Het onderwijs stond al voor Corona zwaar onder druk door kortingen op het onderwijs achterstandenbeleid en het lerarentekort. De PvdA vreest dat de impact van Corona vooral de meest kwetsbare leerlingen raakt. Er moet een gecoördineerde aanpak voor het tegengaan van achterstanden komen, zowel voor de korte als lange termijn. Daarvoor is een actievere inzet op onderwijs van dit college noodzakelijk”.

 • Organiseer zomerscholen en andere programma’s in de zomervakantie. Het is onbegrijpelijk dat uitgerekend in dit jaar de gemeente is gestopt met de financiering van de zomerschool. Juist richting de leerlingen die dit het hardste nodig hebben. Pak als gemeente regie met een gecoördineerde aanvraag van het landelijk budget en betrek scholen, ouders en huiswerkbegeleiding zoals Taal doet Meer.
 • Bereid je voor op een inhaalslag die hard nodig is. Het is prachtig om te zien dat met veel vereende krachten initiatieven als het Stadsnetwerk Taal & Huiswerk zijn opgericht. Het is van belang om de goede samenwerking die nu is ontstaan te verankeren in een duurzame samenwerking. Stel met alle betrokken partijen een lange termijn plan op waar partijen zich aan committeren.
 • Ondersteun scholen bij het bereiken van thuisblijvers. Op enkele scholen in Kanaleneiland en Overvecht is maar liefst 25-30% (!) van de leerlingen na 11 mei niet naar school gekomen. Ga in overleg met de scholen over de beste inzet van leerplichtambtenaren en/of jeugdzorg.
 • Verlies peuters niet uit het oog. Het bereik van voorschoolse educatie was al dramatisch gedaald en door corona blijven nog meer doelgroeppeuters thuis. Maak ook een plan voor deze groep en benut daarbij de zomerperiode. Hoe gaat het college hen bereiken?

Investeer in de stad

Als afsluiting doet Rick van der Zweth een oproep richting de Kadernota: “Maak niet de fout, om in een tijd waar een economische crisis op de loer ligt, de hand op de knip te houden. Juist in periodes dat het slechter gaat, is het aan de overheid om te investeren in de stad. Investeer in de publieke sector waar mensen van afhankelijk zijn en help de meest kwetsbare Utrechters zodat zij niet door het ijs zakken. Dit is noodzakelijk om de bestaanszekerheid van Utrechters op peil te houden”.